Logo rubriky
5-6/1997
  Fandom (další) (145)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Manager – yes or no?

Předem chci některé osoby potěšit a jiné zklamat (Marwin) – toto NENÍ předvolební řeč kandidáta na managera fandomu (nebo Fandomu?).
       O managerovi fandomu se již hodně namluvilo a něco málo napsalo, ale konkrétního nepadlo jako obvykle téměř nic. Výjimkou je pan Pravda, ale tento článek je pojat ještě o poznání konkrétněji než několik poznámek, které nadhodil.
       Kdo je to vlastně manager? O to se již několik desítek let hádají významné osobnosti z oboru ekonomie. Výsledek: každý utvoří svou vlastní definici, takže nyní jich je již několik desítek. Mně se obzvláště líbí tato:
       
       Manager ovládá umění dosáhnout toho, aby lidé dělali to, co je třeba. (To je z hlavy, takže neručím za přesné znění.)
       
       Je tu ale jeden zásadní problém: Kteří lidé?
       Fandom je organizací zcela dobrovolnou a fanové ho (ten fadom) udržují v chodu zcela dobrovolně, rádi a bezplatně. V této situaci jim může těžko někdo něco nařizovat. Velmi pochybuji, že by byl někdo žhavý mít nad sebou managera, který by mu hučel do něčeho, co už léta dělá s chutí a bezplatně. Je fakt, že ve Fandomu (jako zástupci fandomu) by se manager hodil (chaos je druhé jméno Fandomu), ale ruku na srdce – chce ho tam někdo? Patrně ano, ale kolik klubů? Většině se totiž setrvávající chaos líbí.
       Je tu však jiná oblast, která po managerovi přímo křičí – financování. Kde vzít peníze a nekrást? Samozřejmě z reklamy a s reklamou jsou spojeny další oblasti kterým se souhrnně říká marketing. Dostatkem finančních prostředků by se ledacos vyřešilo – jen namátkou: registrace různých značek (Parcon, Cena Karla Čapka atd. = hodinová debata každou Poradu), literární soutěže o hodnotné ceny, sborníky oceněných prací apod. a i propagace SF (ať už je to co chce) se mnohem lépe dělá za pomoci peněz než pouze dobré vůle (pokud je alespoň ta).
       Prozatím je financování fandomu v katastrofálním stavu. Fandom (s velkým F) má sotva na vydávání IK a kluby také nepatří mezi deset nejbohatších organizací v republice. Ústí se vychloubalo haldou sponzorů včetně ČEZ, ale na poslední poradě nenápadně utrousili, že všechno padne na Bohemiacon (tak jsem to tedy pochopil, můžete mne opravit). Brno se žádnými sponzory nevychloubalo, ale také nemá ani halíř – tolik o dvou největších conech. O ostatních informace nemám, ale žádný klub se netváří jako milionářský.
       Podle mého názoru by se ve Fandomu nejlépe uplatnil marketingový specialista s organizačním talentem.
       Co by tento specialista dělal? Měl by se postarat o tyto úkoly:
       1. Vytvoření seznamu všech conů a jiných akcí, které by bylo možno prosadit v médiích a získat pro ně sponzory (= zajištění reklamy pro nějakou firmu atd.). Těmi jinými akcemi myslím například akce Workshopu, Porady, ale třeba i SF CD. Tento seznam se sice vytváří na Poradách, ale nejsem si jist, co se s ním děje pak (jestli vůbec něco – reklamy na cony v IK vychází zpravidla až po akci).
       2. Osobní jednání se zástupci conů. Každý con by měl mít možnost se zapojit do sítě (nemyslím Internet), o kterou by se staral marketingový specialista (je to dlouhé – pro jednoduchost budu nadále používat označení manager). Co to znamená? Je mnohem výhodnější nabízet reklamu na několik akcí v průběhu celého roku a po celé republice, než na jednu akci (nebo na každou zvlášť). Reklama by pak byla pro všechny cony obdobná. Podrobněji v dalším bodě.
       3. Uzavření smluv mezi managerem, Fandomem a cony (lépe řečeno kluby, které je pořádají). Tato část je právně velmi ošemetná, protože kluby nejsou právnickými osobami a z právního hlediska je zastupuje Fandom. Z praktického hlediska to vypadá poněkud jinak. Pro tuto část by to chtělo právníka nebo jiného odborníka přes smlouvy (ve fandomu i Fandomu jich je požehnaně, tak by to snad nebyl takový problém?!?). Patrně by se smlouvy musely uzavřít s konkrétními osobami jako zástupci klubů (Jen tak namátkou: Avalcon – Pravda, Bohemiacon – Szábo, Dracon – Dvořák. Doufám, že je to správně.)
       Moje představa je asi taková:
       Fandom předá smluvně managerovi určité pravomoce – jednání za Fandom v oblasti vyjednávání reklamy atd. (omezená plná moc). Zároveň by Fandom managera zavázal k této činnosti určitými sankcemi (to raději nechám na jiných – samozřejmě totiž záleží na tom, jak je daná osoba spolehlivá, co se ví o její serióznosti atd.). Fandom by měl mít možnost managera urychleně zbavit pravomocí, pokud neplní svou funkci. V této smlouvě by byla rovněž odměna pro managera.
       Kluby se smluvně zavážou, že umožní vyvěšení reklamních tabulí, tisk reklamy na přihlášky, programy, visačky, materiály budou vydávat v taškách s logem sponzora, vloží do nich reklamní materiály, umožní postavení propagačního stánku, zajistí místo pro propagační přednášku atd. atd. atd. Možností je vskutku velmi mnoho a záleží na managerovi, co s firmami dojedná. Ve smlouvě by se také mělo ošetřit shánění sponzorů samotnými kluby (patrně přes managera za podíl na jeho odměně – viz dále).
       Kluby předloží doklady o použití získaných prostředků!
       Manager se zaváže předat propagační materiály pořádajícímu klubu s určitým předstihem (to už by si měl pojistit u firem).
       Konečně se dostáváme k rozdělování získaných prostředků. Odměna pro managera by měla být motivující, což znamená pouze podíl na získaných penězích (10%?).
       Určitá část by měla připadnout Fandomu. Tato část by se měla odhlasovat na Poradě každý rok znovu a měla by sloužit ke konkrétním účelům (zmínil jsem je již výše – ceny do CKČ atd.).
       Zbytek by pak byl logicky rozdělen mezi akce a to podle předem daných pravidel – jinak by na Poradách létaly stoly. Rozhodně by se měly podporovat cony (podle počtu zúčastněných na minulém ročníku? – kdo by to kontroloval?), Workshop a některé speciální akce (SF CD). Dalšími adepty by byly fanziny nebo přímo kluby, ale z vrozeného cynismu musím dodat, že z nich (finančně) není žádný užitek – tj. nedají se použít k reklamě (Nebo ano? Mne nic nenapadá, ale někoho třeba něco napadne.).
       4. Manager obejde podniky a svým vrozeným šarmem (nebo jinými metodami) z nich vymámí smlouvy na reklamu a potažmo i peníze (doufejme). Toto je čistě jeho problém, takže bez komentáře.
       5. Manager zajistí publicitu v médiích, což k věci neodmyslitelně patří. Rozešle informace a pozvánky do tisku, rozhlasu a televize a to do každého deníku, časopisu, rozhlasové a televizní stanice, která ho jen napadne. Toto samozřejmě opakovaně. Na každé akci se se zástupci médií sejde (tisková konference) a bude je krmit informacemi. Po každém článku pak zajistí několik nadšených a hlavně zvědavých dopisů (Píšu do časopisu poprvé, ale článek o …). Do publicity patří i Internet, letáky apod. ale to je zvláštní kapitola.
       
       Co by měl manager tohoto typu splňovat? Měl by to být člověk
 • průrazný, který je schopen vymámit z podniků peníze
 • s přehledem, aby si dokázal zjistit, které firmy má navštívit a která média má cenu kontaktovat
 • mírně znalý ekonomiky nebo práva, aby byl schopen sepsat (nebo nechat sepsat) všechny potřebné smlouvy
 • s dostatkem času, aby to všechno stihl (ono toho není tak moc, ale je třeba se uvolnit občas na dopoledne a občas na celý den)
 • nejlépe z Prahy, protože tam má ústředí drtivá většina velkých firem (není podmínkou – peníze lze vymámit i jinde, ale Praha je ideální)
 •        Člověk popsaného formátu již dávno někde pracuje za dlouhé peníze, ale vtip je v tom, že managerem mohou být kupříkladu tři lidé splňující dané předpoklady dohromady. Jeden se může orientovat ve Fandomu (a fandomu) a jednat s kluby, další může sepsat smlouvy a poslední mámit peníze z podniků. O média se může postarat kterýkoli z nich.
         
         Toto berte pouze jako hrubý náčrt. Je velmi pravděpodobné, že jsem na něco zapomněl, takže se moc nevztekejte. Uvítám veškeré reakce, ale především mi jde o to, aby se stojaté vody konečně pohnuly. Fandom by mohl vykonávat svůj program mnohem účinněji, kdyby ho nebrzdil akutní a chronický nedostatek peněz. Toto je relativně bezbolestný návrh, jak je opatřit.
         Nelíbí se mi, že téma manager ve fandomu úspěšně usnulo, proto požaduji (drze), aby to byl jeden z bodů na Podzimní poradě a budu požadovat i hlasování, aby se to konečně někam pohnulo.
         Budou mne zajímat tyto otázky:
         Manager – ano nebo ne?
         Jestliže ano, tak s jakými pravomocemi?
         Jestliže ne, tak jak jinak zabezpečit (zlepšit) financování a propagaci (mluvčí nefunguje!) Fandomu a conů?
  Piter
         
  Autor se dobrovolně přiznává k trestuhodné neznalosti gramatiky rodného jazyka a již předem se omlouvá za případné hrubé chyby.
         
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK