Logo rubriky
7/1997
  Fandom (další) (146)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Jarní porada Šumperk 18. - 20. dubna 1997

Poněkud pozdní zpráva, ale co - do podzimní porady ještě času dost.
       Pátek:
       Obvyklý program. Vítání se s přáteli, debaty, kuloárové drby, spílání oponentům, občerstvení v baru U Skrblíka, staročeské karetní hry (žádný importovaný Magic),...
       Díky Petrovi Konupčíkovi, že mě i s Gilhadem po zmatcích, které jsme mu na počátku udělali s ubytováním, nevyhodil.
       
       Sobota:
       Petr Konupčík nás na úvod vítá. Nástin programu - do 11.30 porada, pak oběd, ve 14 hodin bude následovat malá společenská událost (Pepa Vašát nás zve na malý přípitek u příležitosti svých padesátin), co bude potom, to se uvidí. Přeje nám příjemný pobyt v Šumperku a předává slovo Zdeňku Rampasovi.
       Doživotní prezident je jako na každé poradě mírně indisponován. „Asi přijdu brzo o hlas. Budu se šetřit.“ Děkuje pořadatelům a neznámému sponzorovi za koláčky, kterými se živí Michal, co zaspal jen o 25 minut a byl mile překvapen, že k snídani na něj aspoň ty koláčky zbyly. Jméno by si zapsal, do Interkomu napsal, třeba by ho to potěšilo.
       U předsednického stolu sedí trosky ČS fandomu. Slovenský prezident Peter Pavelko je neviditelný, na protest proti některým jevům a rozbíječským snahám, které směřují proti jednotě fandomu, sedí až někde vzadu mezi obyčejným plebsem.
       O slovo se hlásí Vašek Pravda z Chotěboře. Každý ví, o co mu jde, v pátek to jistě schytal od mnoha fanů. Zdeněk ho odkazuje na patřičné místo v poradě a předestírá návrh programu v bodech.
       Zdeněk končí svoji úvodní řeč, ke slovu se dostávají ostatní přispěvatelé.
       Jako první tedy Vašek se svou sebekritikou za ono nešťastné motto k Avalconu i formulaci PARalelního CONU. Jenže, Vašku, co je to platné, pozvánky s ním jsou stále ještě v oběhu, navíc na nich zcela záměrně a obmyslně uvádíš, že Chotěboř kandiduje na Parcon v příštím roce, ačkoliv od počátku tvrdíš, že klub Avalon nic takového hodlat nedělá. Peter má pravdu v tom, že takové věci by se ve fandomu dít neměly.
       Dáreček rozdává dotazníky své pravidelné ankety o čtených knihách a žádá o jejich vyplnění.
       Zdeněk ukazuje na hromadu disket na stole a vybízí všechny, aby si nabrali, co hrdlo ráčí, aby mu příspěvky do IK posílali na disketách a ne na papíře a nevymlouvali se na nedostatek médií. (Disket mají zřejmě všichni nadbytek, protože ještě dlouho po skončení porady zůstala hromada téměř nedotčena.)
       Tradičně první a nejdůležitější bod - kde a kdy příští porada. Březová stále ještě nebude dostupná, takže opět Šumperk. Mio Butora navrhuje, že by porada klidně mohla být ve Spišské Nové Vsi. Zdeněk má obavu, zda by se místní obyvatelstvo nebouřilo proti opětovnému vpádu scifistů nedlouho po Parconu. Mio ho uklidňuje, nicméně Zdeněk má v radě jen jeden hlas a ostatní poradci jsou pro Šumperk. Ještě otázka data - nejlepší se jeví termín 17. - 19. října 97. Je třeba ho hojně propagovat, aby si na něj lidi zvykli.
       IK by měl být na Slovensku dostupnější. Prostřednictvím firmy Orbis Pictus Istropolitana je možné objednat si ho přes Polaris. Pokud by se zvýšil náklad, přeřadil by Zdeněk v příštím ročníku Akademie IK do kategorie časopisů, aby to Ikarii zavařil.
       Kdo je kdo - některé dotazníky se Zdeňkovi vrátily. Adresát zemřel, odstěhoval se, záhadně se ztratil a podobně. Proto je Zdeněk rozešle do klubů, ať si to v nich rozdají sami.
       Pavel Mikuláštík seznamuje účastníky se situací o SF cédéčku. Po delších diskusích a prakticky žádném postupu prací se toho nakonec ujalo Brno. Diskuse jsou již v čase minulém. Brňáci připraví demoverzi, Pavel doufá, že na podzimní poradě už něco bude. Nyní je nejdůležitějším problémem sehnat peníze na výrobu a podobně. Co by mělo na CD být - encyklopedie, Kdo je kdo, Slovník autorů od Ivana Adamoviče, nová jména v SF, IK, měly by tam být i aktuální informace - zkrátka, má-li ještě někdo nějaký nápad, nechť se ozve.
       Slovo si bere Dáreček s příspěvkem o koordinaci literárních soutěží. Volají mu prý lidé, kteří by chtěli poslat povídku do SF soutěže. Měli bychom se proto ujednotit o soutěžích a sladit uzávěrky. Mohli bychom vydat jakýsi kalendář pravidelných akcí, který by mohl od roku 98 fungovat. Nechává kolovat papír a doufá, že se mu vyplněn vrátí zpět.
       Dáreček se vyčerpal a zároveň probudil Šimona, který začíná řeč na téma „Vše o Parconu“. (O tom už psát nebudu, protože kdo neprohloupil, viděl vše na vlastní oči.)
       Dalším bodem programu je Mlok a Ludvík. Martin Koutný z Třebíče kritizuje situaci, že se ani pořádně neví, za co která cena je, což má pak za následek přetahování Mloka z ruky, viz loňský Parcon. Je tu Mlok, Ludvík, do toho vstoupila Akademie, zkrátka cen je podle jeho názoru moc, lepší by byl menší počet s větší váhou. Domnívá se, že v kompetenci fandomu by se měla nechat jedna z cen, která by byla udělovaná za celoživotní zásluhy. Do Akademie by se přenesla tvůrčí oblast. Druhá cena by se mohla zrušit, udělovat jako putovní, udělovat právnickým osobám nebo nepravidelně za mimořádné zásluhy. Rozvinula se ostrá debata. Jako vždy nevede k žádnému závěru. Nakonec je rozhodnuto těsnou většinou hlasů 16:13, že se žádné změny dělat nebudou a že statut obou cen je dostatečně definován.
       Následují návrhy pro Ludvíka: Carola Biedermannová, Michael Bronec, Dáreček (Lubomír Záborský, ať si taky připomeneme jeho jméno), Poláček, Egon Čierný, Peter Pavelko, Jan Pavlík, SFK Spektra, Hanka Pěchulová. Pro Mloka: Egon Čierný, Ikarie, Franta Novotný, Karel Soukup, Klub Julese Vernea, Vlado Ríša, Aleš Koval, Rigor Mortis.
       Následuje prezence klubů pro účely hlasování. Dáreček mezitím posčítal svou anketu a vychází mu čtenost 47 knih ročně.
       Výsledky hlasování Mloka a Ludvíka: Ludvík je přiřčen Peterovi Pavelkovi s 16 hlasy, Mlok Egonovi Čiernému s 23 hlasy. Hlasovalo celkem 35 klubů.
       Porada se opět vrací k Parconu a Vaškově sebekritice. Vašek zdůvodňuje použití termínu PARalelní CON tím, že kromě nalákání lidí chtěl poukázat na možnost zneužití názvu PARCON. Dárečkova reakce: „Rád bych viděl toho vola, který by si zaregistroval značku Parcon. Kdo o to stojí mimo nás?“ Mirek Dvořák míní, že důležitější by spíš byla registrace Ceny Karla Čapka.
       Dopolední blok končí Zdeňkovým závěrem, že důležité je, abychom sami k sobě přistupovali korektně.
       Po obědě jsme všichni popřáli Pepovi Vašátovi k padesátinám a pozvedli sklenky k přípitku.
       Na přetřes přišly budoucí Parcony a jiné cony. Kde bude Parcon 98? To se ještě neví. Nabídka z Pardubic - eventuelně by mohl být u nich. Prostory jsou, otázkou je, zda budou lidi (organizátoři). Ubytování je možné na kolejích, k dispozici je kongresové centrum. V září, konkrétně 6., se koná Minipar(on, uvidí, jak to dopadne, na podzim budou vědět víc.
       Ozývají se hlasy, že by Parcon měl být v Praze. Jinak se fandom nezviditelní a neprosadí do médií. Po nátlaku mimopražských tedy Michal přislibuje předběžnou kandidaturu, na podzim opět budeme moudřejší.
       Spišská Nová Ves se nabízí, že pokud nebude nikdo, je ochotna organizaci Parconu zopakovat. Předběžně přihlašuje svou kandidaturu na rok 2001.
       Rok 99 - Parcon a Eurocon spolu s Bohemiaconem v Ústí ano či ne? Mirek Sábo se cítí (dle mého názoru právem) poškozen článkem Zdeňka Rampase v IK a jeho vystoupením na závěru předposledního Praconu. Nejeví moc chutě do něčeho jít, když nemá jistotu, že ho ostatní podrží. Následuje poměrně ostrá diskuse na téma Parcon ve všech pádech od A až do Z, se svým názorem o hlasování vystupuje Michal Bronec (viz jeho článek v IK), opět otázka názvu conu, zda je na všech transparentech nutné uvádět celý dvoj- či trojnázev, neboť tím se akce značně prodraží, organizační připomínky a podobně. Zdeněk se omlouvá, že svůj článek nemyslel jen jako kritiku Ústí, spíš jako podporu Spišské Nové Vsi, kde chtěl u pořadatelských nováčků zabránit najetí do zhoubných stereotipů, které hlavně v Ústí kritizoval. Všichni pak jednohlasně vyjadřují podporu Euroconu v Ústí v roce 99. Snad tím, že všichni vyříkali, co měli na srdci, snad díky Pepově občerstlivovací vložce, došlo ke smíru aneb, jak podotkl Zdeněk, změnilo se pozadí. Konec konců, jsme jeden fandom.
       Takže závěr - Ústí kandiduje na Eurocon 99, byl by spojen s Bohemiaconem a Parconem. Prostory tradiční, jsou schopni zajistit překladatele angličtiny i němčiny, vícejazyčné nápisy samozřejmostí.
       Poslední bod - letošní Eurocon v Dublinu. Kluci z Ústí tam bohužel nemohou. Hlavními našimi zástupci budou Peter, Jolana a snad i Šimon. Ústí bude mít tvrdého soupeře v Düsseldorfu, bude proto třeba se ohánět a uspořádat nějakou party, což se neobejde bez peněz. Finanční příspěvek slíbil Peter Pavelko osobně, World SF přidá, pokud co zbude z Akademie, Mio výtěžek z tomboly na Parconu.
       Peter nastínil program zájezdu na Eurocon. Byl by ve stejném duchu jako zájezd do Glasgow. Letadlem do Londýna, autobusem do Dublinu. Zájezd by zahrnoval cestu po severním Skotsku a pobyt v Londýně. Při cestování by se využívaly běžné místní autobusové spoje, nocleh však musí být zajištěn předem nějakou cestovkou, která má nasmlouvány rezervace předem a tudíž levnější ceny. Informace opět v IK, schůzka zájemců bude i na Parconu.
       Oficiální závěr porady tentokrát nebyl. Účastníci vytvořili debatní kroužky, které se rozprchly po různých koutech, takže program plynule přes večeři přešel v obvyklou večerní náplň.
       
       Neděle:
       Opět klasika - pozdní vstávání, odevzdávání prádla, díky za pobyt, loučení se a odjezd.
       
Podle svých nečitelných zápisků
a děravé paměti zapsala
Jiřina
       
       PS: Najde se někdo spolehlivější, kdo příště udělá zápis dříve než za tři měsíce?? Už to vidím, že ne. Vaše chyba!
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK