Logo rubriky
9/1997
  Fandom (další) (148)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Manažer Fandomu

Pozorně jsem si přečetl článek Pitera o manažerovi Fandomu, protože to je téma, na které jsem slíbil napsat svůj názor. Ve většině věcí s Piterem souhlasím. I já vidím hlavní úlohu diskutovaného manažera Fandomu v propagaci a získávání peněz. Také jsem pro zjednodušení tuto funkci nazval jen manažerem. Chybí mi ale v jeho úvaze jedna věc, kterou nevzal v potaz, a která je přitom nesmírně důležitá. Jde o to, že pokud někdo sežene peníze, musí a bude chtít mít možnost alespoň částečně řídit jejich použití. Správný manažer by si tuto podmínku měl dát. Jenom tak může sponzorovi zaručit dodržení smluvních podmínek a účelné vynaložení prostředků. Ve volné struktuře fandomu není ani se závazným rozpočtem, který by jistě mohl manažer připravit a Rada odsouhlasit, jistota, že získané peníze budou využity na správném místě, zvlášť když dosavadní vedení Fandomu neprokázalo schopnost se s finanční otázkou vyrovnat. Jednoznačná potřeba soustředění pravomocí v rukou manažera ale bude překážet dosavadnímu vedení, hlavně prezidentovi. Tam vidím problém, jestli se vedení Fandomu bude chtít přizpůsobit a jestli bude ochotno vykonávat tu spoustu práce, kterou vykonává, ale s menší možností rozhodování a s větší zodpovědností. Jsem v tomto ohledu spíš skeptikem.
       Bude asi nezbytné, aby se volná struktura Fandomu trochu zpevnila. Manažer by se řízení Fandomu aktivně účastnil přípravou návrhů jednotlivých aktivit (navrhovatelé: manažer, prezident, kluby, jednotlivci). Tyto návrhy by schvalovala Rada. Otázky obecné a týkající se všech by řešila porada klubů na základě připravených návrhů, které by vypracovala Rada Fandomu. Tyto návrhy by byly na poradě přečteny, Rada by je na základě návrhů pléna doplnila a nechala schválit. Poměr hlasů manažera, prezidenta a zástupců jednotlivých fungujících! klubů teď nebudu řešit, ale jednoznačně by měl mít manažer několik hlasů nebo právo veta. Prezidentova funkce a pravomoci by měly spíš morální, filosofické a společenské aspekty. Samozřejmě kromě jeho záslužné organizační (CKČ, Akademie, ...) a editorské (IK, Kdo je kdo, ...) práce, v kteréžto by se ale musel podřídit rozhodnutím Rady. Na základě odsouhlaseného rozpisu konkrétních úkolů by se jednotliví fanové i kluby zavázali k určitým činnostem. I za nesplnění dobrovolné činnosti lze uložit sankce, ale myslím, že by mohla z větší části fungovat hrozba veřejné ostudy. Struktura nesmí být až zas tak moc pevná, aby to lidi neotrávilo. Důležité je poukázat na to, co se nesplnilo, a jmenovat zodpovědnou osobu. Osobnosti SF fandomu by měly v zájmu cílů Fandomu přijmout určitá pravidla (např. nevystupovat v programu conu, jehož pořadatelé se nezaváží k odvedení příslušné části příjmu (ne zisku!) conu (výši částky a kontrolu nechci teď rozebírat)).
       Dále. Manager nezíská peníze za reklamu. Je naivní si myslet, že reklama mezi sci-fisty je pro nějakou firmu zajímavá. Není v podstatě moc zajímavá ani pro firmy žijící ze sci-fi. Zájemci o reklamu nezajistíte, že se jeho jméno objeví ve všech článcích, které budou mluvit o fandomu, protože to prostě v některých novinách neotisknou. Velké firmy se zajímají o již mediálně zajímavé projekty, to fandom a sci-fi hnutí není. Pokud se najdou peníze, bude to sponzoring a věc public relations daného sponzora, že využije možnost se pochlubit sponzorováním specifické kulturní záležitosti - sci-fi fandomu, jako firemního spojení s budoucností. Reklama na conech samozřejmě bude, ale jen jako doplněk. Její smluvní zajištění s kluby vidím jako Piter, s tím, že těm pár pořadatelským klubům se kvůli jednodušší administrativě a finančním úřadům vyplatí právní osamostatnění po vzoru Draconu.
       Jako nezbytné vidím vytvoření rozpočtu a jednoznačných pravidel pro rozdělení prostředků získaných od sponzorů, z příjmu conů, z dalších aktivit. Na použití prostředků mám podobný názor jako Piter.
       Podrobnosti řízení, práce a odměn by ale měl navrhnout přímo nějaký uchazeč, bude-li.
       Fandomovou strukturu vidím dle obrázku. Průniků jednotlivých množin může být víc, ale snad jsem zachytil ty nejpodstatnější. Členství v klubech, klubů ve Fandomu musí nést určité výhody (slevy, možnosti, informovanost, rozhodování), ale pochopitelně i povinnosti (informovat, pomáhat). Jedním z cílů Fandomu musí být co nejvíc členů v klubech a co nejvíc klubů. Propagací Fandomu, propagací sci-fi by měli být lákáni divocí fanové do klubů a na cony. Propagace sci-fi mezi nescifisty nemá takový smysl, nejsou a nikdy nebudou dostatečné prostředky.
Václav Pravda

Reakce na článek Jarní porada od Jiřiny v IK 7/97

Ani tentokrát mi to nedalo, abych nereagoval alespoň na jeden odstavec z Interkomu 7, zvlášť, když jsem v něm jmenovitě uveden a jsou v něm o mě opět šířeny nepřesnosti.
       Cituji :
       „O slovo se hlásí Vašek Pravda z Chotěboře. Každý ví, o co mu jde, v pátek to jistě schytal od mnoha fanů. Zdeněk ho odkazuje na patřičné místo v poradě a předestírá návrh programu v bodech.
       Jako první tedy Vašek se svou sebekritikou za ono nešťastné motto k Avalconu i formulaci PARalelního CONu. Jenže, Vašku, co je to platné, pozvánky jsou stále ještě v oběhu, navíc na nich zcela záměrně a obmyslně uvádíš, že Chotěboř kandiduje na Parcon v příštím roce, ačkoliv od počátku tvrdíš, že klub Avalon nic takového dělat nehodlá. Peter má pravdu v tom, že takové věci by se ve fandomu dít neměly.“
       Jiřino i ostatní, v ZA 18 si můžete přečíst, co stál Avalcon. K ceně za tisk přihlášek si připočtěte náklady na obálky a poštovné za rozeslání cca 100 klubům, 20 nakladatelům, 10 knihkupectvím, 30 hostům, tj. zhruba 800 Kč + dalších asi 150 Kč za omluvné vysvětlující dopisy. Dostanete částku (cca 1700 Kč), kterou by nás stála náprava ještě jinou formou, než omluvou na poradě, ve Zbraních Avalonu, v Interkomu. A to nemluvím o čase, který by zabrala příprava a zajištění (ono podepsat a složit 150 dopisů, rozřezat přihlášky, vložit do obálek, zalepit, nadepsat adresy, nalepit známky zabere asi 5 hodin, hodinu sestylizování a vytištění několika originálů dopisu a změny v přihlášce, 2 hodiny zajištění tisku v Praze). Ale snad si aspoň představíte, jak běhají kluci po Praze, stahují přihlášky z kolejí a knihkupectví. Omluvil jsem se přece i za to, že pozvánky s nadsazeným mottem jsou ještě v oběhu.
       Na přihlášce neuvádím ani zcela záměrně, ani obmyslně, že Chotěboř kandiduje na Parcon v příštím roce. Neuvádím to tam totiž vůbec!!! Ne v přihlášce, ale v dopise klubům, nakladatelům a hostům pouze uvádím, že „pořádáme Avalcon jako přípravu na akci daleko větší a významnější - Parcon 1998“. A to je pravda, Avalcon jsme brali jako přípravu na Parcon. Někoho mohlo ale zmýlit, že po podzimní poradě 96 jsme skutečně tvrdili, že Parcon 1998 dělat nehodláme. Ale na jarní poradě 97 jsme se pouze nepřihlásili ke kandidatuře a nikdo se nás na nic neptal, tudíž nevidím důvod, proč by mi měl někdo vyčítat obmyslnost. Co se týká našich současných úmyslů ohledně Parconu, odkazuji na článek v ZA 17, který se doufám objeví/il i v Interkomu.
       Peter má pravdu, různé věci by se ve fandomu dít neměly. Například ty tak zásadní, které se objevují v kritikách v Interkomu, nejen mých.
Václav Pravda
P.S. Děkuji tímto Zdeňkovi Rampasovi za to, že ačkoliv ve svých předchozích příspěvcích útočím na něj a na to, co je mu svaté, dává mi tu možnost. Děkuji i za upozornění na některé špatné formulace v mé reakci na reakce. Upravoval jsem tedy příspěvek a proto se v IK objevil tak pozdě.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK