Logo rubriky
12/1997
  Úvodníky (další) (150)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Interkom 150

Předem se omlouváme našim nejvěrnějším čtenářům za znovupoužití výše (nebo vedle) zřeného obrázku (záleží na sazbě) na obálku Interkomu. Poprvé jste jej mohli spatřit před deseti roky na Interkomu 9/88 číslo 50 a miniaturou byl připomenut i ve stém čísle 6/1992.
       Slibujeme, že je to naposled a pro jistotu již dnes vyhlašujeme soutěž o nejlepší obálku IK 200.
       Původně mělo být toto číslo IK výrazněji poznamenané magickou stopadesátkou, leč snaha o to, aby vyšlo ještě v roce 1997 (následně zmařená zdravotními problémy), vedla k tomu, že ohlédnutí za nejlepšími články a seriály minulých let se odsouvá do některého z prvních čísel roku 1998.
       ik50.gif
       V tomto směru se za posledních deset let mnoho nezměnilo, vzpomínám si, že když jsem tehdy sháněl Myšáka, který slíbil nakreslit specielní jubilejní obálku, trvalo to takřka čtrnáct dní, o které tehdy IK vyšel později (nicméně, jak sami vidíte, stála za to).
       Pro mladší z našich čtenářů připomenu, že tehdy v předpočítačové éře byl IK psán do sloupečků na psacím stroji, následně lepen na maketu stránky a množen na kopírce. Ani to nebylo jednoduché, jít do veřejné rozmnožovny bylo jako pozvat si StB přímo do bytu. Ne že by tehdy kopírky obsluhovali samí donašeči, ale pokoušet se tímto způsobem množit nepovolený časopis mohl jen provokatér a ty bylo samozřejmě nutné hlásit.
       A tak se IK od roku 1984, kdy vznikl, množil v zaměstnání toho kterého šéfredaktora, v TOSu Hostivař za Mirka Nejedlého, v Národní knihovně za Pavla Březiny, nevím kde za Veverky a od počátku mého šéfredaktorování v roce 1988 do listopadu 1989 ve VÚMSu (na stejném stroji jako tehdy ilegální Lidové noviny).
       V nových podmínkách jsme mohli přejít na maloofset, Interkom přestal být interní tiskovinou pro šéfy a členy SF klubů a stal se prvním čs. „semiprozinem“.
       V letošním roce (1997) jsme přešli na poštovní novinové výplatné a přestali naše čtenáře nutit ke každoročnímu shánění obálek a známek. Interkom se tak ve spolupráci se specializovanými SF obchody a zásilkovou službou vydavatelství Polaris stal stejně dostupný jako ostatní SF časopisy.
       Toto číslo je rovněž posledním roku 1997 a svým obsahem se mělo pokusit naznačit, jaký Interkom bychom si přáli a představovali v roce příštím. Redakce míní, ale záda zhuntovaná hodinami před obrazovkou mění. Berte nás tedy zatím takové jací jsme a těšte se na překvapení v čísle 1/1998.
       Do nového roku, kterým se překotně blížíme třetímu tisíciletí, Vám hodně dobré SF, fantasy, hororu i humoru (již po desáté) přeje jménem celé redakce váš
Zdeněk Rampas,
šéfredaktor
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK