Logo rubriky
4/1998
  Fandom (další) (153)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Fandom kinologický

V rámci Jarní porady SF klubů proběhla anketa zkoumající vztah fanů k stříbrnému plátnu, se zvláštním důrazem na loňský rok. Ze 40-ti anketních lístků se jich vrátilo 34 (byť některé byly vyplněny jen částečně). Co do návštěvnosti se loňské filmy umístily následovně (číslo v závorce navíc uvádí průměrné hodnocení - přičemž nejlepší známka byla 1 a nejhorší 5):
       1. Hvězdné války (1,59)
       2. Muži v černém (2,41)
       3. Impérium vrací úder (1,70)
       4. Pátý element (1,61)
       5. Star Trek: První kontakt (2,00)
       6. Contact (1,50)
       7. Návrat Jediho (1,56)
       Z 27 fantastických filmů jich 7 neviděl ani jeden respondent (kromě dětského Boguse a Kazaama i např. hororový Relic a Temný úplněk). Z filmů, které shlédlo alespoň deset diváků, měl nejhorší hodnocení Ztracený svět (3,60), i když mu na záda dýchali Batman a Robin (3,36). Doplňujícím dotazem bylo shlédnutí filmu na videu (pokud měl film loni i videopremiéru), přičemž kvůli trilogii Hvězdných válek byl dotaz rozšířen na jakoukoli videoverzi - jejich pořadí je pak následující:
       1. Návrat Jediho
       2. Hvězdné války
       3. Impérium vrací úder
       Je zvláštní, že Návrat Jediho je nejúspěšnější na videu a nejméně úspěšný v kinech (že by fanům na konci trilogie docházely peníze na vstupné?).
       Fanové navštěvují kino: 4-6x do roka (12 odpovědí), 1x měsíčně (7), 2-3x do roka (5), 2-3x měsíčně (4), 1x ročně (1). Nikdo nenavštěvuje častěji jak 3x měsíčně.
       Počet kin v obci: 5 a více (14), jedno (11), 2-4 (6), žádné (1)
       Videokazety: půjčuji si v půjčovně (13), sleduji příležitostně na conech (10), od známých (9), nesleduji (5) - šlo zatrhnout i více odpovědí.
       Z ankety vyplynulo, že narozdíl od fanatických čtenářů, kteří přečtou téměř vše, se nevyskytl žádný fanatický kinař (i ti nejlepší viděli méně něž 50% filmů) - což ovšem vzhledem k slušnému počtu podprůměrných titulů není žádná tragédie. Návštěvnost kontra hodnocení pak ukazuje, že fanové nejsou imunní vůči reklamním kampaním, ale jejich kvalitativní měřítka sebebombastičtější kampaň a triky neovlivní.
SFK NYX
       

Omluva

Nic už nefunguje jako za starých dobrých časů, posledním smutným dokladem je to, že některé kluby nedostaly včas pozvání na Jarní poradu v Šumperku.
       Stalo se to tak:
       Interkom vyšel o týden později než bylo třeba a pozvánky se rozesílaly na poslední chvíli. Upozornili jsme šumperské, že asi některé návratky přijdou později a byli jsme připraveni rozeslat přihlášky ráno v úterý sedmého dubna. (Na přihlášce stálo, že má být vrácena do osmého.)
       Zatím tedy nic neobvyklého, jen ve fungování fandomu bežný postup známý jako metoda řízeného chaosu. Leč do tohoto zaběhaného chodu věcí vstoupil zkázonosný prvek ve formě třídní schůzky.
       Na sedmdesát minut jsem odběhl s tím, aby se zásilka IK ještě nezalepovala a netřídila pro poštovní novinové výplatné, že předtím musím do IK pro SF kluby vložit přihlášku na poradu.
       Bohužel v době, kdy jsem musel poslouchat kdákání učitelského sboru, přišli noví odpočatí bojovníci a než jsem se vrátil, zásilky byly pevně svázané v balíčcích pro poštu. Kluby, se kterými jsem byl ve styku jen já a nebyly známé z porad fandomu dostaly přihlášky až dodatečně.
       Z toho plyne poučení: když už se vám přihodí děti, a neutopíte je, dokud jsou malé, problémům se školou se nevyhnete.
ZR
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK