Logo rubriky
4/1998
  Fandom (další) (153)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Jarní porada SF klubů (17. 4. - 19. 4. 1998)

Zástupce / Klub
Dvořák Mirek / AF 167, Gilhad / Altair,
Záborský Ľubomír / Andromeda, Pravda Václav / Avalon,
Rampas Zdeněk / BC, Petr Stanke / Hepterida,
Pěhulová Hana / Hepterida, Pavelko Peter / IQ 2001,
Pelech Jiří T. / J.M.Trosky, Plutová Jarmila / KLF,
Párička Miroslav / KPVPVF, Josefko Metod / KPVPVF,
Dražný Viktor / Krispel, Němčanský Aleš / Krispel,
Kučera Martin V. / Kruh přátel díla H. P. Lovecrafta, Gajdoštín Ivan / Makropulos,
Juřičková Hana / Makropulos, Konupčík Petr / Makropulos,
Moravec František / Malevil, Vašát Josef / Mlok,
Sábo Miroslav / Nazca, Mikuláštík Pavel / NYX,
Žourek Martin / Pochmurná neděle, Mehešová Dagmar / Quasi,
Čermáková Jolana / R.U.R., Kresta Roman / Radegast,
Marek Petr / Radegast, Čáslava Petr / Rauko,
Mostecký Jaroslav / SF kroužek J. Spendera, Macháček Jan / SF&F Workshop,
Buda Marian / Sféra, Bronec Michael / Společenstvo,
Kubíček Petr / Stalker PV, Pavlík Jan / Star Trek klub,
Kodym Josef / Třesk, Koutný Martin / Třesk,
Okon Aleš / Terminus Ostrava, Fořtík Václav / Terminus,
Doležalová Jitka / Vetřelci, Štarha Pavel / Zebra
(Oficiální zápis a neoficiální vzpomínky JV)
       
Jménem pořadatelů nás vítá trochu netradičně Pepa Vašát, neboť Petr Konupčík se podílí na organizaci jiné šumperské akce. Prezident Zdeněk Rampas děkuje pořadatelům za přivítání a zřízení místního tak dobře zásobovaného bufetu. Vzápětí si bere slovo Dáreček, aby poděkoval za gratulace k narozeninám a pozval nás na gulášek k obědu. Díkůvzdání se opět ujímá prezident, tentokrát za Dárečkovo sponzorování. Tím považuje příděl zdravic za vyčerpaný a přechází k tradičně nejdůležitějšímu bodu porady.
       Nedá mi to, abych se neotázala, kdo dělá zápis. Je to jasné, příště se tak blbě ptát nebudu.
       Zpráva Franty Moravce o stavu rekonstrukce v Březové je dostatečně jasná. Po nahlédnutí do kalendáře následuje
       Zápis č. 1: Podzimní porada se bude konat opět v Šumperku 16.-18. 10. 1998.
       Pepa doufá, že příště již budou pozvánky bez problémů, Zdeněk se všem omlouvá a slibuje, že je rozešle včas (viz též dále v IK).
       Zápis č. 2: Vašek Pravda předkládá kandidaturu Chotěboře coby pořadatele Jarní porady 1999.
       Roman „Randalf“ Kresta nechává kolovat výpis databáze SF klubů, žádá všechny, aby aktualizovali údaje a připomíná dotazník v minulém IK. Zevrubně referuje o své, dle mého názoru vysoce chvályhodné, snaze o evidenci SFK, rozvíjí plány do budoucna a doufá, že na podzimní poradě bude k dispozici databáze kompletní, bez mrtvých duší a se správnými kontaktními adresami.
       Zápis č. 3: Databázi SFK spravuje Roman Kresta (kontaktní adresa a e-mail viz minulý IK). Na poradách bude předkládat aktualizovaný seznam. Na základě jednání z porad a rozhodnutí Rady bude rozšiřována o případné další údaje a využívána pro potřeby Fandomu.
       Na podzimní poradu by každý SFK měl přinést svůj profil (vznik, činnost, fanzin, pravidelné schůzky, kontakty...) rozsahu cca jedné strany A4.
       
Současně Dáreček rozdává své tradiční čtenářské dotazníky (a tentokrát ho zajímá, nejen co kdo přečetl, ale také co si koupil), Marvin se připojuje s anketou filmovou a prezident s kalendářem akcí.
       Nastává představování se všech zúčastněných a každý prezentuje svůj klub. Poznáváme nové tváře nového SFK Rauko z Kolína a Radegast z Kopřivnice. Dáša Mehešová hovoří o SAFu a Ceně Gustáva Reussa.
       Prezident porovnává prezenční listinu se svými poznámkami a vyzývá ty kluby, které nezaplatily na Podzimní poradě, aby tak urychleně učinily nyní.
       Po troše organizačního zmatku prezident nastiňuje program porady a Dáreček se hned ujímá prvního bodu v pořadí - jednacího řádu, prý abychom ho mohli přijmout a hned se jím řídit.
       Než skočí pro příslušný IK, aby ho měl z čeho přečíst, ujímá se slova Egon Čierný z Rady Fandomu a zmiňuje se o mezinárodní smlouvě mezi českou a slovenskou částí Fandomu. Text je dvojjazyčný a podepsaný oběma hlavami.
       

SMLOUVA

Uzavřená mezi
Českoslovenkým fandomem v ČR
a
Československým SF Fandomem na Slovensku
zastoupenými prezidentem Z. Rampasem a Předsedou Rady P. Pavelkem
ZMLUVA
Uzatvorená medzi
Českoslovenkým fandomom v ČR
a
Československým SF Fandomom na Slovensku
zastúpenými prezidentom Z. Rampasom a Predsedom Rady P. Pavelkom
       1. Členové Československého fandomu v ČR jsou automaticky členy ČS SF Fandomu na Slovensku se všemi právy a povinnostmi kromě placení příspěvků ČS SF Fandomu na Slovensku.
       2. Členové ČS SF Fandomu na Slovensku jsou automaticky členy Československého fandomu v ČR se všemi právy a povinnostmi kromě placení příspěvků Československého fandomu v ČR.
       3. Na společných poradách obou fandomů se rozhoduje o věcech společného zájmu.
       4. Na tuto smlouvu se vztahují pravidla mezinárodního práva a smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
       V Březové nad Svitavou 23. 4. 1994
       
       1. Členovia Československého fandomu v ČR sú automaticky členmi ČS SF Fandomu na Slovensku so všetkými právami a povinnosťami okrem platenia príspevkov ČS SF Fandomu na Slovensku.
       2. Členovia ČS SF Fandomu na Slovensku sú automaticky členmi Československého fandomu v ČR so všetkými právami a povinnosťami okrem platenia príspevkov Československého fandomu v ČR.
       3. Na spoločných poradách oboch fandomov sa rozhoduje o veciach spoločného záujmu.
       4. Na túto zmluvu sa vzťahujú pravidlá medzinárodného práva a zmluv medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.
       
       V Březovej nad Svitavou 23. 4. 1994
       
Zdeněk Rampas         Peter Pavelko
Prezident ČS fandomu v ČR   Predseda Rady ČS SF
                Fandomu na Slovensku
       
       Dáreček čte návrh jednacího řádu, který vypracoval na základě závěrů z minulé porady, aby se zlepšilo její řízení a zefektivnily se připomínky. Egon tvrdí, že Fandom byl vždy neformální a navrhuje tento bod stáhnout z programu, jinak bychom mohli zabřednout do diskuse, co je příspěvek do ní a co referát. Vašek mu oponuje, že organizace, aby byla oficiálně uznávána, jednací řád mít musí, respektive je to daleko výhodnější, protože jednací řád se dá snadno změnit, na rozdíl od stanov, které tím pádem mohou být značně obecné. Plénum má množství připomínek. Hlavně však vládne všeobecná spokojenost s dosavadním značně neformálním způsobem vedení porad.
       Zápis č. 5: Porada se poradí a zatím přesouvá bod o jednacím řádu na odpoledne.
       
Připravuje se hlasování o cenách Fandomu. Opět se zjevují neshody ve vztahu cen Ludvík/Mlok. Vašek navrhuje udělovat výroční cenu Fandomu za uplynulý rok, nynější je vlastně za celoživotní dlohodobou práci. Návrh dále neprojednáván a je zařazen do jednání Rady mezi poradami.
       Zdeněk čte nominace na obě ceny z minulé porady. Pro Ludvíka je to Pavel Mikuláštík, SFK Spectra, Jiří Pavlovský, redakce Vakukoku, SFK Nazca a Mio Butora. Pro Mloka byli nominováni redakce Magazínu F&SF, Vlado Srpoň, Klub Julese Vernea, Rigor Mortis, AF 167, Ondrej Herec.
       Zápis č. 6: Bylo odevzdáno 35 platných hlasů.
       Výsledky Mloka a Ludvíka zde zatím neuvedeme, aby byly alespoň pro některé šťastlivce překvapením a další atrakcí Parconu.
       
Zdeněk připomíná nutnost vyrobit cenu Ludvík a navrhnout nové diplomy pro CKČ a ocenění Mlok, letos vyčerpáme zásobu věnovanou před zhruba deseti roky Teodorem Rotreklem.
       
       Prezident se zmiňuje o Akademii.
       Zápis č. 7: Uzávěrka druhého kola Akademie je 4. května, seznam nominovaných byl všem zaslán a zveřejněn v IK. Slavnostní vyhlášení bude 23. května v pražském Výstavišti na 4. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Průmyslovém paláci od půl jedenácté.
       
Následuje zpráva o stavu conů. Nejprve referuje Vašek Pravda.
       Zápis č. 8: Parcon '98 spojený s Avalconem se koná 3.-6. 7. 1998 v Chotěboři.
       Termín nejnižších plateb se prodloužil do 15. 5. 1998. Vše je zajištěno, kromě toho, že přihlášky v Ikarii nebudou. Budou zveřejněny v Dechu draka, informace lze nalézt na Internetu (http://amber.i-topp.cz). Pozvanými zahraničními hosty jsou Pournelle a Strugacký. Jinak jsou na programu obvyklé přednášky o kosmonautice, besedy s našimi autory, filmové premiéry, výstavy a podobně. Zakončení a odjezd je plánován až na pondělí, vzhledem ke státnímu svátku.
       Na Vaška navazuje Martin Šimon Schuster.
       Zápis č. 9: Tatracon byl oproti obvyklému termínu přesunut na začátek srpna. Přihlášky rozesílal Mio Butora a vzkazuje, abyste mu je poslali zpět, zatím se jich vrátilo nemnoho.
       
       Mirek Sábo podává informace o již tradičním conu pořádaném SFK Nazca.
       Zápis č. 10: Bohemiacon v Ústí nad Labem bude ve dnech 20.-23. 8. 1998 v tradičních prostorách. Letošním tématem je Cizinec.
       
Mirek dále dává najevo nelibost nad tím, že chtěli pozvat D. Gemmela, jednali se Suchánkem z brněnského Návratu, ale nakonec jim prý Gemmela přetáhl Dracon. Žádá, aby kluby zachovávaly určitou etiku v jednání vůči sobě a nepřetahovaly si zahraniční celebrity. Organizátoři Draconu se hájí, že netušili, že Gemmel je iniciativa Nazcy, a že se jich Suchánek zeptal zda má G. pozvat na Bohemiacon či na Dracon a oni „lobovali“ pro Dracon.
       Nedorozumění ve Fandomu mě sice mrzí, na druhou stranu zjišťuju, že nejsem jediný člověk, pro kterého je zmíněná osoba obtížným partnerem při jednání.
       Pavel Mikuláštík navazuje o Draconu.
Zápis č. 11: Dracon v Brně bude skutečně na Mikuláše, to jest 4.-6.12.98.
       Špatná zpráva - Santon opět podražil. Pavel doufá, že bude k dispozici i vedlejší Přehrada, pokud bude do zimy opravena hráz.
       Následují zmínky o dalších conech - viz kalendář akcí.
       Co nás čeká v budoucnosti? Parcon 1999. Randalf z Kopřivnice nabízí menší con, cca 300 míst + tělocvična + dražší hotel. Michal Bronec představuje jako možného kandidáta Prahu, kde by bylo ubytování na kolejích. Z Pardubic nikdo nepřijel, takže se obecně soudí, že na Parcon asi kandidovat nehodlají. Rozhodnutí padne na podzim.
Zápis č. 12: Předběžní kandidáti na Parcon '99: Kopřivnice a Praha.
       
A dostáváme se na mezinárodní půdu. Eurocon 2000 v Gdaňsku?
       Hlasuje se o něm v týdnu po poradě, případné informace lze získat na http://thenut.eti.pq.qda/eurocon.
       Zdeněk předkládá k úvaze, zdali by se našel nějaký zájemce o pořádání Euroconu u nás.
       Následuje oběd sponzorovaný Dárečkem. Na guláši si pochutnali všichni. Prezident ještě jednou děkuje Dárečkovi za dáreček a rozdává zájemcům dotazníky Kdo je kdo. Prý, jen co se vzpamatuje z Akademie, půjde to do tisku, tak by bylo záhodno postarat se o pravdivost všech údajů. Kdo změnil bydliště, zaměstnání, telefon, e-mail a podobně, nechť dá v době co nejkratší vědět.
       
Zápis č. 13: Vyplněné dotazníky Kdo je kdo i hlášení změn posílejte na adresu Interkomu.
       
Poté, co ruch po plolední pauze pominul a všichni se definitivně usadili na svá místa, je Michal, coby sekretář Ceny Karla Čapka vyzván, aby podal zprávu o průběhu této soutěže. Dle Michalových slov CKČ probíhá a porotcování funguje, i když informace o soutěži nebyly zveřejněny v Ikarii. Přihlásilo se hodně nových účastníků.
       
       Zápis č. 14: V CKČ se sešlo 45 krátkých povídek, 30 dlouhých a 6 románů. Porotců je dostatek, jen romány hodnotilo poměrně málo lidí. Hodnocení bude hotovo včas, výběr povídek do Kočasu a pozvání na Parcon pro oceněné bude zajištěno.
       Michal navrhuje posunout uzávěrku soutěže na dřívější termín, aby nekolidovala s Ikarosem a aby byla větší časová rezerva na tvorbu Kočasu. Dále navrhuje, aby při absenci druhého hodnotitelského kola byli mezi porotci odborníci-profesionálové, jejichž bodování by mělo dvojnásobnou bodovou hodnotu. Bylo by však potřeba určit, kdo se takovým mistrem-hodnotitelem stane. Posunutím uzávěrky bychom získali možnost využít i slovenské zájemce o porotcování. Pokud by vyhlášení CKČ vyšlo i ve Fantázii, dá se navíc očekávat nárůst slovenských povídek. Předpokladem je ovšem nějaký opravdu pro věc CKČ nadšený fanoušek na slovenské straně. Na jeho adresu by se scházeli příspěvky, které by nějak dostal do Prahy a odtud by mu Michal poslal kompletní sadu.
       
       Zápis č. 15: Účastníci porady si Michalův návrh promyslí a vyjádří se k němu na příští poradě, kdy bude nový ročník CKČ aktuální. Také zváží systém hodnocení a navrhnou případné mistry-hodnotitele.
       Jirka T. Pelech vznáší námitku k anonymitě soutěže a navrhuje, aby pro příště autoři svá díla podepisovali.
       (JTP: Anonymita CKČ je zprofanovaná. MiB: Protože jsi ji zprofanoval.)
       Většina hlasů z pléna je proti, i sám prezident (slovy „na to jsem ti odpověděl v tom dopise, který jsem ještě neodeslal“). Dopis najdete v tomto IK.
       
       Na přetřes se dostává otázka, jak zlepšit vztahy s Ikarií.
       K ničemu se ale nedošlo. I pokud by Ikarie projevila větší vstřícnost a pružnost bude pro fandom výhodné, pokud bude své aktivity propagovat rovněž na stránkách Dechu draka, Fantázie a Magazinu Fantasy & Science fiction. Uzavřeny nám nejsou ani záhadologické publikace Iva Železného Fantastická fakta a Vědma.
       
Dalším bodem programu je funkce manažera Fandomu. Vašek Pravda, který byl pověřen, aby se k tomuto tématu vyjádřil, uvádí, že proběhlo několik debat v IK, Zbraních Avalonu i ryze soukromých. Nastiňuje, co všechno by takový manažer měl dělat (propagace v tisku a jiných médiích, spolupráce s Ikarií a ostaními časopisy zaměřenými na SF, shánění peněz, příprava návrhů ve spojitosti strukturou a organizací Fandomu a pod.). Má ideu, že Fandom by mohl zaměstnat jakéhosi sekretáře, který by byl k dispozici Radě a prováděl nezáživné práce, jako lízání IK, rozesílání pošty, pochůzky atd, zatímco Rada by se mohla soustředit na tvůrčí činnost. Vašek navrhuje, že pro tento post by se hodil člověk na civilní službě, neboť náklady na něj by byly minimální. Další otázkou je, kolik peněz by měl manažer dostávat ze získaných finančních obnosů. Většina účastníků porady se kloní k částce 10%. Prezident v souvislosti s vytvořením funkce manažera doufá, že bude muset dělat stále méně práce a rozhodnutí.
       Zápis č. 16: Plénum rozhodlo valnou většinou, aby Václav Pravda byl jmenován prozatímním manažerem Fandomu. Na podzimní poradě přednese zprávu o své činnosti, zhodnotí dosažené výsledky a na základě získaných zkušeností navrhne konkrétní náplň této funkce.
       
Egon Čierný navrhuje odvolat tiskového mluvčího Fandomu, aby se toto místo uprázdnilo pro někoho, kdo by to skutečně chtěl dělat. Ovšem na jeho otázku „Chce někdo?“ se nikdo nehlásí. Ukazuje se, že vlastně nikdo pořádně neví, kdo je současným oficiálním tiskovým mluvčím. Jarda Olša byl prý odvolán již dávno a místo něj zvolen Mirek Sábo, ten však si toho není vědom.
       Zápis č. 17: Účastníci porady odhlasovali odvolání všech stávajících tiskových mluvčích Fandomu. Na uprázdněné místo nebyl nikdo zvolen.
       Piter nevrhuje, aby práci tiskového mluvčího vykonával manažer, neboť jeho činnost úzce souvisí s médii. Vašek je srozuměn vzít to na svá bedra.
       
Další diskuse se týká SF cédéčka a jeho obsahu. Dáreček má KLÍČ se 304 knihami, je možný i ve formě HTML. Začal dělat obrazovou kroniku SF, ale je jen z akcí, které sám navštívil. Fotky z jiných conů jsou vítány. Zdeněk převádí IK do HTML, aby také mohl na CD být. Pepa Vašát připravuje k tisku Ročenku SF. Budou v ní informace o hlavních conech, důležité smlouvy, významná jubilea fandomu a fanů atp. Randalf nabízí informace o klubech z databáze. Do Parconu se SFCD rozhodně nestihne. Vašek však konstatuje, že to nevadí, protože má zajištěn CD Klan.
       
Následují příspěvky o fanzinech a časopisech. Randalf a jeho klub plánuje vydávat časopis Radegast, prozatím čtvrtletník, formát A4 s barevnou obálkou. Chtěl by jím zaplnit díru po Nemesis.
       Zdeněk upozorňuje na nové rubriky v IK, a sice Příliš dobré pro... (s čím nás jinde vyhodili) a Hvězdný bulvár. Nerad by, aby tam musel psát pořád sám, uvítá i krátké zprávičky, ty nemusejí být ani na disketě.
       
Do diskuse přispívají na téma Vize Egon a Vašek. Egon se zmiňuje o své prastaré vizi založit stranu scifistů, o své nedávné vizi srazu spisovatelů SF a konečně o představě inscenace Cesty kolem světa za 80 dní na prknech Národního divadla včetně živého slona.
Vašek zase sní o tom, že ve Fandomu se budou objevovat stále nové a mladé tváře.
       Dáreček sděluje výsledky své ankety. Fanové průměrně čtou 33,8 knížek za rok, kupují si 34,5 knížek za rok. Mezi čtenáři jednoznačně vede Egon. A jak je vidět, „jsou lidi, kteří si knížky kupujou, a lidi, kteří je kradou“.
       Ještě si někdo vzpomněl na odložený jednací řád.
       
       Zápis č. 18: Dáreček ve spolupráci s Radou a prozatímním manažerem vypracuje novou verzi jednacího řádu a předloží ji na podzimní poradě.
       
       Zápis č. 19: Prezident prohlásil poradu za ukončenou.
       
       A pak?
       Večeře (řízeček se salátem mňam, mňam), ještě jednou blahopřání k narozeninám Dárečkovi a Honzovi Pavlíkovi, obdarovávání oslavenců, tombola - Dáreček v tombole vyhrál obraz Klementa Gottwalda, oba přítomní prezidenti půllitr. Ostatní vyhrávali hodnotnou literaturu (velký zájem vzbudila kniha citátů slavných žen o mužích, jejich i obecně) a mok včetně potřebných nádob na pití. A všeobecné veselí vůbec sponzorované pekařstvím Král a pivovarem Hanušovice (Holba Premium).
       
       Dáreček pořádá druhou večeři z domácích lahůdek, uzené, čabajka, sýrové copánky (korbáčky).
       Šimon nám poskytl přednášku o rozdílu mezi autentickým mečem (středověkým nebo starověkým) a mečem ve Fantasy (Excalibur).
       
       Ach, to ráno, kdy se vůbec nechce z postele...
Jiřina a zr
       

Kalendář akcí

30.4.-3.5. Literární víkend, SF&F Workshop
15.-17.5. VARTACON a porada slovenských klubov, B. Bystrica, hvezdáreň Vartovka
22.-24. 5. Reussova Revúca
22.-24.5. Mlejncon, kdesi na Morave
23.5. Klíče od..., SFK Třebíč, live súťaž
23.5. Předávání cen Akademie SF, Praha - výstaviště Praha
jaro Setkání se SFK Rauko
zač. 6. SSSR, Praha
20.6. Radostiny - hra v Krčském lese
3.-6.7. Parcon, Chotěboř
10.-13.7. Gamecon, Olomouc
3.-9.8. Tatracon, Čingov
20.-23.8. Bohemiacon, Ústí nad Labem
niekedy 9.-10. mesiac Zlatý Mlok, Zlaté Hory, kdesi v horách severne od Šumperka
4.-11.9. Dementcon, Demänovská dolina
víkend okolo 27.9. CICCON, Košice
16.-18.10. Porada, Šumperk
niekedy 10.-11. mesiac 10tiny ORIONu, Nové Zámky
14.11. Minicon Praha
4.-6.12.Dracon, Brno - Přehrada
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK