Logo rubriky
8/1998
  Dopisy čtenářů (další) (156)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Dopisy do redakce

Ještě nováčci na poradě

Jsme banda hnusných sobeckých dinosaurů, kteří neprohledávají pokoje hledajíc tam plačící nováčky. Proto navrhuji, aby každý nováček, účastnící se porady, byl viditelně označen - jednotný oděv, transparent, pomalovaný obličej, v rukou držet velkého zajíce apod. Každý z dinosaurů, pod trestem zákazu účasti na další poradě, bude povinen promluvit s nováčkem (minimálně 15 minut.), připít si s ním (0,5 l piva nebo 0,01 l fernetu či jiného alkoholu) a pokud bude mít zájem (ten nováček), obehrát ho v mariáši, pokru či jiné nezávadné karetní hře. V případě, že nováček přežije i oba mejdany, stává se automaticky dinosaurem, s právem věnovat se nováčkům na příští poradě.
Dáreček
PS: Uvedené zásady navrhuji zapracovat do stanov.
       

Z redakce Fantazie

       Milý Zdeňu,
       Po prečítaní Interkomu 5/98 by som sa Vám osobne ešte raz veľmi rada poďakovala za podporu Fantázie a dodatok k článku o Akademii, ktorá nám znova rozprúdila krv v žilách. Takisto by som touto cestou rada vyjadrila vďačnosť všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej nomináciu medzi vydavateĺskými počinmi roka a upozornili tým na fakt, že aj keď nás oddeľujú hranice - žije ešte stále spoločné povedomie scifistov, pre ktorých hrajú menšiu roľu vzájomné trenice ako zaujímavá aktivita prínosná pre obe strany.
       Keď sme sa dozvedeli o nominácii, boli sme nadšený - patrične sme to oslávili „U mažiarika“ - a ešte stále sme hrdí na prejavenú dôveru. Počas seminára v Revúcej nastala zvláštna chvíľa, kedy pán Novotný prerušil debatu slovami - „Tak teď asi vyhlašují Akademii, takže už vám můžu říct, jak to dopadlo“ - a uviedol víťazov takmer všetkých kategórií okrem tej, ktorá nás zaujímala najviac - so slovami „to už si nepamatuju“. Nastalo horúčkovité hľadanie telefónu spojené s úvahami, kedy volať, či už ste doma, a radosť z malej nádeje, že to ešte možno mohlo dobre doadnúť. Až tak veľmi sme sklamaní neboli, pretože sme víťazstvo CREWu vlastne očakávali. V Revúcej sme oslávili aspoň vydanie 4. čísla a fakt, že sme niekomu stáli aspoň za nomináciu do Akademie.
       Bolo to práve v čase, keď som sama začala uvažovať o zmysle „pachtenia sa okolo SF“ v kontexte neustálych finančných problémov okolo CGR a vydávania Krutohlava. Vo svojom článku o Revúcej pán Novotný kritizuje zloženie poroty v súťaži, ktorej časť má „zřetelně blíže k mainstreamu“. Bez týchto ľudí a ich kontaktov by sa zborník zatiaľ neudržal (sú to tiež nadšenci, ktorí pracujú bez nároku na honorár a sú ochotní to robiť vysoko odborne bez dlhých prieťahov v časovom sklze), a jedným z cieľov SSAF je presadiť aj s ich pomocou na Slovensku chápanie SF ako súčasti mainstreamu a nie žánra, ktorý je mimo hlavný literárny prúd. Momentálne pracujú páni Herec a Ferko (už sa k nim pridal aj Juraj Maxon so staťou o komixe) na vytvorení hesla o fantastike v oficiálne pripravovanom projekte - asi sa to bude volať vysoko originálne ako vždy - Dejiny slovenskej literatúry - doplnenom okrem dokumentujúcich faktografických údajov aj o autobiografické profily slovenských autorov, čo by malo prelomiť bariéru a odstrániť nálepku brak a gýč z SF, ktorá sa v literárnych kruhoch tvrdošijne drži. A možno ani na očistení tohto názoru nebudú mať pre SF zapálení literárni vedci v porote Krutohlava, ktorých hlavnou chybou asi je, že literatúre nielen rozumejú, ale ju aj dokážu s radosťou čítať a často aj otvorene podať (s vedomím, že pre väčšinu fanov platí len prvá, a pre niektorých len druhá uvedená alternatíva) - až taký blší podiel. Neutešená finančná situácia je tiež dôvodom, prečo sa k organizácii seminára pripúšťajú aj štátne orgány ako Magistrát mesta Revúca (ako som si všimla ani mne, ani nikomu z ocenených autorov ich peniaze nesmrdeli a nechystám sa tváriť že áno), ktorý však ochotne vychádza SSAFu v ústrety a nezasahuje do programovej štruktúry, práve naopak, pociťuje súťaž ako príležitosť uctiť si každoročne pamiatku G. Reussa a mladé talenty na domovskej pôde - a asi až do tohto roku si myslel, že o to isté ide aj všetkým ostatným... Jedinou jeho podmienkou bola organizácia samotného aktu vyhlásenia výsledkov, ktorý prebehol podĺa pokynov SSAF, plus kultúrneho programu (ako vidím Biela ruža bola v tomto roku nielen podĺa môjho názoru hitom podujatia), za čo poskytol peniaze na stravu a ubytovanie pre 50 hostí, slávnostnú večeru a zdarma prednáškové priestory.
       Ešte raz vďaka za milé slová, pretože v podobnom duchu ako píše pán Novotný, prebehol aj môj rozhovor medzi autormi, kde otvorene padla otázka, či má súťaž ešte zmysel. Ak by som nemala pocit, že Fantázia a Krutohlav sú asi momentálne na Slovensku ich jedinými možnosťami na publikovanie, tak možno začnem uvažovať nad zápornou odpoveďou (a to väčšina autorov, ktorí sa na súťaž s dôverou a nádejou každoročne obracajú ani len netuší, na akom tenučkom vlásku to celé visí..)
       Už len malý dovetok k Fantázii a možnosti jej získania. Po poslednej dohode by sa mala dať zohnať už u J. Pavlovského, v Krakatite a Makrose Praha. Objednávky zo zahraničia vybavuje PNS a.s., ES - vývoz tlače, Košická 1, 813 81 Bratislava, SR. Pre zúfalcov ešte jedna krajná možnosť - bankovým prevodom - ĽUDOVÁ BANKA, EXPOZITÚRA ŠAĽA - číslo účtu 4230037309/3100 poslať 240 Sk (suma zahrňuje ročné predplatné plus mierne poštovné 6 krát 30 plus 6 krát 10 Sk) alebo 40 Sk (cena za 1 číslo plus poštovné - žiaľ nulté číslo z roku 1997 už nieje) a na adresu Dagmar Mehešová, Heyrovského 16, 84103 Bratislava odoslať doklad o zaplatení (kópiu bankového prevodu alebo čokoľvek iné) a objednávku. V rámci možností rozošlem, ak toho nebude kvantum.
       Úplne nakoniec ešte jedna pozitívna správa - Martin Králik hovorí o zostavovaní vianočného čísla, takže sa asi s Fantáziou uvidíte aj v druhom ročníku…
Dáša Mehešová
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK