Logo rubriky
12/1998
  Fandom (další) (159)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Aktuálne informácie o slovenských SF kluboch

ALIEN 5

       (Mio Butora, Richard Frida + manželky)
Klub vznikol na Tatracone 96 zlúčením a následným zánikom klubov Kilgore Troud Bratislava a Castor Spišská Nová Ves. Z dôvodu malého záujmu medzi obyvateľmi SNV o science fiction ide o klub uzavretého rodinného typu, no jeho členovia sú už tradičnými organizátormi turisticko-pobytového conu Tatracon, ktorý vlani oslávil 10. výročie. V roku 1997 bol tiež organizátorom celonárodného stretnutia fanov - Parcon 97 v Spišskej Novej Vsi. tatracony sa konajú pravidelne cez prázdniny, na prelome júla a augusta na Čingove. Klub vydáva príležitostne fanzin s názvom Alien 5 a vedie kroniku.
       

451° Fahrenheita Košice

       (Martin „Šimon“ Schuster)
Aktívny košický klub, ktorý má momentálne 8-20 členov. Stretávajú sa v reštaurácii U Nera (oproti kasárňam) každú stredu o 18,00 v „klube“ a o 20,30 v „salóniku“. Klub organizuje tradičný košický con Casscon, spoluorganizuje - vyhlasuje Tatracon, Ciccon a ďalšie lokálne podujatia aj pre deti - Juniorcon. V tomto roku klub znovuobnovil fanzin PRIT a už tradične udeľuje cenu o najlepší a najhorší knižný počin v oblasti SF - Cenu Grc a Mňam. Predseda klubu M. Schuster je tiež slovenským garantom v literárnej súťaži ČSSFF O najlepšiu fantasy.
       

KPVPVF - Klub priateľov vedy, prognostiky a vedeckej fantastiky Banská Bystrica

       (Miroslav Párička)
Klub momentálne združuje približne 25 členov, ktorí sa stretávajú v reštaurácii Kazačok každý utorok o 18,00 h. V súčasnosti sa 80% členov orientuje na ezoteriku a len nepatrné percento na science-fiction, čo je tiež vinou nezáujmu o tento žáner medzi mládežou. Organizuje prednášky o ezoterike, duchovne a čiastočne aj astronómii, pravidelne usporadúva stretnutie fanov Vartacon, vždy v polovici mája a príležitostne návštevu tematicky orientovaných filmových predstavení. (Kazačok = reštaurácia Žlté piesky).
       

ORION - Nové Zámky

       (Ondrej Trepáč)
Klub v súčasnosti eviduje približne 22 členov, z čoho je cca 10 až 12 aktívnych. Stretávajú sa tri razy do mesiaca, vždy v piatok okrem posledného a 18,00 h. v Požitavskej knižnici na Tureckej ulici 36, kde existujú ako U. F. O. sekcia. Členovia sa venujú tiež okrem SF a fantasy aj astronómii, ezoterike a ufológii. Klub vydáva fanzin s názvom Orion, pripravuje sa jeho 23. číslo. V decembri 1998 oslávi klub 10. výročie založenia a pri tejto príležitosti chce zorganizovať stretnutie s názvom NOVOCON 98 (cca 12. 12. 1998 a okolité dni). Z tohto klubu vyšiel aj nádejný mladý autor Štefan Huslica, ktorý okrem beletristickej tvorby pripravuje aj diplomovú prácu o cyberpunku.
       

Sféra + IQ 2001 Bratislava

       (Marian Buda a Peter Pavelko)
Dva historické kluby Bratislavy, ktoré momentálne združujú od 10 do 25 členov. Pre malý záujem o SF v našom hlavnom meste sa stretávajú členovia oboch klubov spoločne každú stredu o 18,00 h. v reštaurácii U sokola v Sokolovni na Sokolskej 1/b (pri Hlbokej pod stanicou). Klub IQ 2001 pôvodne vydával fanzin Istrozin, ktorý však momentálne drží pri živote SFK QUASI. Členovia klubov sa spoločne podieľali na organizácii Istroconov (bratislavských lokálnych stretnutí fanov + hostí), organizovali prednášky, videoprojekcie, podujatia pre verejnosť a deti. V roku 1990 zorganizovali prvý porevolučný Parcon na Slovensku. predseda IQ 2001 Peter Pavelko vydáva informačný fanzin ČSSFF na Slovensku Monolith pre potreby Fandomu, v ktorom sú uverejnené aktuálne správy a informácie. Predseda SFK Sféra marian Buda zostavil zoznam všetkej vydanej SF literatúry na Slovensku a v Českej republike s názvom SUPERZOZNAM. Zoznam je priebežne aktualizovaný. Záujemcovia môžu dostať bližšie informácie na t. č. 07/3061 404 alebo na adrese buda@kablo.sk
       

STQ Trnava

       (Richard Kuchta)
Podľa informácií má klub približne 5 emailových členov a je otvorený ďalším záujemcom - adresa: richard@proca.sk. Ide o Star Trek klub a ako napovedá názov, najopľúbenejšou postavou členov je „Kjú“ (Q).
       

ACORN Senec

       (Walter Mayer)
Klub má približne 8 členov a stretávajú sa cez víkendy u šéfa (Sokolská 15, Senec). Zameraný je okrem iného aj na hráčov Hier na hrdinov a Magic the gathering - poskytuje organizátorov na turnaje. Do jesene chcú členovia klubu sprevádzkovať webový server. Poskytujú poradenstvo v oblasti počítačovej techniky a zúčastňujú sa hier na hrdinov naživo v teréne. Tento rok oslávia 5. výročie založenia klubu.
       

URANUS Prievidza

       (Elena Völgyová)
Klub rodinného typu tvorí pani Völgyová spolu s manželom. Sú zameraní na čítanie SF a ja som vďačná, že ešte máme ľudí, čo to robia. Pani Völgyová je zároveň kontrolórkou Rady ČSSFF na Slovensku.
       

QUASI Bratislava

       (Jozef Svítek)
V poradí tretí oficiálny bratislavský SFK, ktorý mal v minulosti prezývku Chaos. Momentálne združuje asi 18 členov, ktorí sa stretávajú v Klube 22 na Vavilovovej 22 v Petržalke. Klub má klubovú knižnicu a v spolupráci s Fantáziou usporadúva semináre a prednášky, ak je záujem, má čiastočné možnosti aj na usporiadanie výstavy. Nepravidelne - asi 4 razy do roka vydáva fanzin Istrozin a predseda Jozef Svítek sa venuje mravenčej historiografickej činnosti pri zbieraní informácií a údajov o autoroch a dielach pôvodnej slovenskej fantastiky.
       

PLANÉTA OPÍC Bratislava
(a inde)

       (Viliam Búr)
Ide o najmladší bratislavský SFK, ktorý vznikol začiatkom roku 1997 stretávaním sa zakladajúcich členov redakcie časopisu Fantázia Martina Králika, Ivana Aľakšu a Viliama Búra. Naďalej sa v ňom teda združujú členovia redakčnej rady a prispievatelia časopisu Fantázia. Oficiálne klubové stretnutia sú každý štvrtok o 19,00 h. v čajovni U mažiarika na Laurinskej ulici v Bratislave. Konajú sa však aj výjazdové zasadnutia, všade tam, kde sa redakcia Fantázie pracovne ocitne a vytvoria sa vhodné podmienky. Klub má 6-10 členov a pripravuje práve prvé číslo vlastného fanzinu OPPO SCIFIENS.
       
Včielka
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK