Logo rubriky
1-2/1999
  Fandom (další) (161)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1999

Liga podpory neofanů, projekt Duha a další

Na stránkách Interkomu lze v poslední době zaznamenat jakési kusé zprávy o shora uvedených aktivitách, aniž by se čtenáři dostalo trochu hlubších informací, o co tu vlastně jde. Liga podpory neofanů je platforma v rámci Fandomu zaměřená na překonání jistých bariér stojících mezi potenciálními zájemci o vstup do Fandomu a trochu do sebe zahleděným fanouškovským hnutím. Používá k tomu nenásilných metod jako je informační stolek na conech (kde lze obdržet např. NEOFANzin - příručku pro začínajícího fana, či podrobnější Manuál a také zde lze nakoupit významnou část fanzinové produkce soustředěné takto na jednom místě), informační nástěnka (snaha představit hlavní osobnosti Fandomu slovem i obrazem), pořady členů Ligy o Fandomu v rámci conů či stužkový projekt Duha (otevřené společenstvo fanů ochotných při nepovinné skleničce poklábosit se zelenáči a pomoci jim radou či skutkem). V těchto aktivitách se angažují tak různorodí lidé jako jsou např.: Petr Čáslava, Dáša Mehešová, Piter, Vašek Pravda (který se navíc zasloužil o obnovu propagace Fandomu v ikariacké Fandománii) nebo moje maličkost (o jejich různorodosti svědčí bouřlivé diskuse = hádky na e-mailu neofan@sci-fi.cz).
       Ze strany některých dinosaurů zazněl podiv nad touto aktivitou. Žádný správný fan přece neodepře pomoc začátečníkovi, a ani se s ním neodmítne náhodně pobavit. Zlatá slova, jenže v praxi se málokdo vnutí do kruhu dobře se navzájem bavících starých kamarádů, kteří navíc už všechno pamatují a nesdílejí tudíž to prvotní nadšení a někdy to i dají svou odměřeností najevo. O přezíravém pohledu na drakobijce a kartičkáře (oba výrazy už získaly v očích mnohých starofanů hanlivý nádech) darmo hovořit.
       Fandom opravdu trochu zpohodlněl a nechce být „vyrušován“. Celý tento proces byl navíc velmi pozvolný a nenápadný, a tak se teď mnozí diví, co je to tu za povyk, vždyť propagace žánru je přece odedávna v cílech Fandomu. A že některé (zvláště březovské) porady připomínaly sraz starých přátel, kteří si odseděli svůj povinný jednací čas mezi všeobecnou zábavou, diskutujíce o stále stejných tématech, aniž by došli alespoň k náznaku řešení (viz. evergreeny jako prestiž CKČ, rozdíl mezi Ludvíkem a Mlokem za zásluhy apod.)? Vždyť teď jsou už porady konstruktivnější. No ale to není důvod, proč nezkusit něco navíc a nezamyslet se nad tím, jestli je Fandom pro lidi z venku přitažlivý a čím (osobně mě skoro nic nenapadá). Není na škodu mít jasné a funkční mechanismy pro vztah mezi novými kluby a Fandomem a ty historické jsou už dávno zaváté prachem zapomnění (SFK Spectra za časů Vl.Veverky). Definovat si, co Fandom po klubech chce a co jim za to poskytuje. A založit si na to speciální instituci.
       Protože už tu máme jeden příklad speciální instituce na půdě Fandomu naplňující nezastupitelným způsobem jeden z cílů hnutí - podporu začínajících autorů. Jde o SF&F Workshop, který poskytuje těmto lidem něco, co jim Fandom nemůže v takovéto podobě nabídnout - kritickou zpětnou vazbu a hlavně společenstvo podobně „postižených“ lidí, se kterými se mohou podělit o své problémy, spojené s literární tvorbou, a které je s nimi sdílí.
       A tak proč nepoužít tento model a nezkusit trochu obrousit mezigenerační hrany, aby Fandom nevyhynul jako ti přísloveční dinosauři?
Marvin 11.1.99
       
P.S.: Omlouvám se všem nevzpomenutým aktivistům Ligy a doufám, že se po tomto ideovém manifestu stane věcí prestiže být v našich řadách.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK