Logo rubriky
7/1999
  Fandom (další) (165)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1999

Dopovězení

Mám dojem, že přes veškerou doslovnou přesnost záznamu nebylo dosud dostatečně srozumitelně řečeno, jak se to po Jarní poradě má s funkcí presidenta čs. fandomu.
       Podobně jako i mnozí jiní, ani já nejsem spokojen se stavem fandomu a na své úrovni se snažím vylepšovat nač mi síly stačí.
       Mezi jiným se mi nelíbí nízká úroveň spolupráce českého a slovenského fandomu, jen z části daná celními a dalšími mezistátními barierami.
       Náš fandom nezůstane československým nějak automaticky, je třeba pro to něco aktivně dělat, a to je práce, o které si myslím, že by mě bavila.
       Proto jsme si se Šimonem vyjasnili otázku, jakou úlohu hraje president Čs. fandomu pro slovenské kluby a v jakém je vztahu k radě Čs. fandomu na Slovensku. (Šimon se pravda nechával nějakou dobu titulovat „slovenský president“, ale to jen zaskakoval po dobu než jím bude zvolen jeho jmenovec shodou okolností rovněž z Košic).
       Při té příležitosti jsem rovněž nahlédl, že je nevhodné, aby společný president byl zároveň předsedou Rady čs. fandomu v ČR a tím ji svým způsobem zvýhodňoval.
       Dalším argumentem pro změnu ve vedení Rady bylo, že se mi již nedostává energie a chuti prosazovat svá řešení na poradách. Smutným příkladem byl můj návrh na vytvoření funkcí komisařů pro nejdůležitější události a úkoly života fandomu. Mým cílem bylo zatáhnout do řešení praktických otázek života fandomu nové tváře, případně kluby. Leč bylo to pochopeno jen jako pobídka k růstu administrativy (případně byrokracie, kéž bychom nějakou měli). Takhle všechna práce se zajišťováním Ludvíků a Mloků spadla na již tak dost aktivního a zaměstnaného Pepu Vašáta, místo aby se věci ujal nějaký nováček (neofan), který by tak mohl nahlédnout pod pokličku dění ve fandomu a v jeho výkonných složkách. Který by tím i získal větší možnost věci ovlivňovat a pomohl tak odstranit dojem, že vše probíhá tak, že dinosauři si mezi sebou rozdělují jakási vyznamenání, kterým mladší nerozumí a ani o ně snad nestojí.
       
ZR
       

CO JÁ TO ZASE ŘEKL ...(na poradě SFK)

Ach jo... jeden občas v zápalu diskuse něco řekne, druhý to napíše a otiskne a pak se ten první nestačí divit. A nemám teď na mysli žádnou záměrnou mediální manipulaci. Jiřinku ani Honzu Macháčka rozhodně nepodezírám z pokusu o úmyslnou diskreditaci mé osoby, přesto v IK 6/99 prezentovali jeden můj diskusní příspěvek opačně, než byl myšlen.
       Co jsem to tedy na jarní poradě řekl, a hlavně jak jsem to myslel? Rozhodně ne tak, že členům SFK Třesk je dění ve fandomu ganz egal! Samozřejmě, někdo se o něj zajímá hodně, jiný málo a další vůbec, asi jako ve všech klubech, předpokládám. Ale podstatou mého výroku není „Řadové členy fandomu nezajímá, o čem se na poradách jedná“ ale „Na poradách se jedná o věcech, které řadové členy fandomu nezajímají“. Tedy úplně polopatě: kolegové, spoluporaděnkové, jste si jisti, že ještě někoho zajímají rituální tanečky kolem manažera fandomu nebo neustále mnou navrhovaný a nikdy neschválený jednací řád porady? Mne osobně už ne, a to se těchto hrátek dvakrát ročně zúčastňuji. Takhle bylo taky míněno to, abych si „to tam nějak odhlasoval.“
       V jedné věci má ale Marwin pravdu: jsou věci, které by měly projít daleko zásadnější veřejnou diskusí. Nemyslím si však, že by to řešilo zveřejnění programu porady; zvláště, když to nejpodstatnější se může schovat do kolonky „Různé“ a objevit se na stole až přímo na poradě.
       Důležitější by bylo stanovit si následující zásadu: nehlasovat o ničem podstatném, co takovouhle diskusí neprošlo. Má-li se volit z několika kandidátů, nechť je dostatečně dopředu známý jejich výčet a základní informace o nich. Má-li se schválit nějaký návrh, nechť je zveřejněn v IK v té podobě, v jaké o něm má být hlasováno, a to s takovým předstihem, aby byl čas na diskusi a na otištění případných protinávrhů a doplňků.
       Takže tohle jsem chtěl říct. Jestli to bylo pochopeno jinak, je to nejspíš moje chyba, za kterou se ostatním fanům, zejména těm třebíčským, velice omlouvám.
Martin Koutný, SFK Třesk
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK