Logo rubriky
11/1999
  Recenze (další) (169)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1999

Pavel Obluk - Leviatan / Vlny

Vydalo nakladateľstvo Netopejr - Karel Petřík Olomouc 1999, obálka: David Spáčil, zodp.redaktor: Antonín Gottwald, Cena: 212,-Sk, strán:301

Hexon a sága o Noemovej arche

       Novoobjavený hexagonálny organizmus s neuveriteľne špecifickými vlastnosťami je prvou témou dvojdebutu českého autora Pavla Obluka Leviatan / Vlny. Čistá technická sf úspešného prispievateľa do súťaže o Cenu Karla Čapka, bez prehnaných akčných scén, stojí na pevných základoch „pionierskych“ diel sedemdesiatych rokov a nezaprie pokus o renesanciu prepracovaných fyzikálnych a biologických opisov. Tím najlepších pozemských „vedátorov“ sa dáva spočiatku do skúmania, neskôr do boja s inteligentnou „sieťovkou“, zloženou zo supravodivých bičíkov, vylučujúcich kyselinu sírovú a páliacich elektrické výboje, s nespútaným apetítom a schopnosťou enormne rýchleho rastu.
       Prímorské akvárium, pôvodne určené na výskum komunikácie s delfínmi sa stáva nielen vojenskou hrobkou vzťahov medzi nesúrodými obyvateľmi, ilúzii o poznateľnosti skúmaného objektu a možnosti existenčného konsenzu, ale konkrétnou katastrofickou scénou zlyhania ľudského faktoru... Autorova snaha o maximálne objektívne a reálne vykreslenie okolností, ale aj vyvodzovanie a mozaikovanie prognostických či exaktných záverov však samotnému „oprášenému“ námetu skazy, prameniacej z nedokonalosti človeka, pridáva dostatočný pátos na to, aby nepôsobil plytko a samoúčelne. Mene - Tekel - Peres, ako vravia názvy kapitol, a možno aj mené tekel úfarzín...
       Krátka novela Vlny je rovnako podmorskou, ale už i postkatastrofickou ságou hŕstky ľudskej populácie, ktorá prežila globálnu povodeň a prispôsobila sa novým pomerom telepatickej nadvlády Mocných...
       Nevedomosť a degeneratívny vplyv izolácie udržuje malú skupinku ostrovanov v područí zmutovaných rýb, ktoré sa v závere ironicky javí ako jediná možná symbióza za účelom prežitia viacerých druhov. Prívržencov domácej sf potešia blízke názvy nových povolaní, profesionálny prístup k objavovaniu objaveného pri identifikácii Predmetov, jednoduchá kastovná organizácia spoločnosti, pôsobiaca ako jediný odľahčený prvok, či aspoň vážne vypointovaný záver, ktorých už je dnes prekvapivo ako cukru v diabetických nápojoch.
Včielka
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK