Logo rubriky
3-4/2000
  SF film (další) (173)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2000

XENA - láska a smrt

Každá z filmových či televizních postav má minulost, přítomnost i budoucnost. Ne vždy se jí ale divák dozví. U seriálu Xena - princezna bojovnice je minulost jedním ze stěžejních bodů. Nebudu zde rozebírat kontroverzní náměty ohledně Xenina otce, doufejme že jednou se dozvíme zda jím skutečně byl sám Áres - bůh války. Pro nás je důležité spíše až její mládí. Zvláště pak některé události jsou důležité pro pochopení čtvrté série tohoto seriálu. Ačkoli jsou v Xenině minulosti stále bílá místa, která snad odhalí až další díly seriálu, je možno její minulost rekonstruovat.
       Již jako mladá dívka projevovala svou temnější stránku, jako členka gangu mladistvích streetfighterů nebyla zrovna příkladem hodné dcery. Poskytlo ji to však dobrou přípravu na pozdější dobu. Její rodnou ves Amfipolis přepadl bandita Cortéz když jí bylo sedmnáct let a ona jako bájná Johanka z Arku vedla obranu a za cenu nesčetných obětí, včetně ztráty svého bratra Lycea, se jí podařilo zvítězit. V hořících troskách se ale zrodila Xena - princezna bojovnice, ničitel národů. Na obranu svojich krajanů začala podnikat nájezdy do okolí a dokonce se stala pirátem. Pak přišlo osudové setkání které mělo poznamenat její život na mnoho let dopředu. Na jedné pirátské výpravě zajala tehdy ještě mladého Julia Césara a neprozřetelně ho za vysoké výkupné propustila. Budoucí císař ale nezapomněl a lstí Xenu přemohl, dal ji ukřižovat a zlomit nohy. Naštěstí ji však zachránila uprchlá otrokyně M'Lila, která ji též naučila používat tlakové body, ta však nakonec zahynula při její obraně. Chromá bojovnice se začala mstít celému světu. Cíl měla jediný - smrt . V čele armády a s ruským válečníkem Boriadem po boku plenila Čínskou říši. Tam se setkala s císařovnou Lao Ma a získala od ní tajemství ovládání sebe sama, bohužel ho nepochopila. S vyléčenýma nohama ale stále temnou duší se již jako princezna bojovnice vrátila do Řecka. Doprovázel ji Borias, budoucí otec jejího syna Solana kterého po Boriadově smrti, jako mírový krok a hlavně pro jeho vlastní bezpečí, svěřila do péče náčelníka kentaurů. Stále více a více ji přemáhala touha po moci a zabíjení. Známý svět utápěla v krvi a plamenech. Nakonec se střetla s největším antickým hrdinou, nesmrtelným polobohem Herkulem. Chtěla ho zničit za pomoci jeho nejlepšího přítele Iolaa, nakonec však zklamala. Již to vypadalo že je ztracená a podlehne zlu navždy, jedna událost ale jejímu životu dala naději. Ve vypleněné vesnici zachránila, za určité pomoci Herkulova přítele Salmonea, malé dítě. Vzpomínky na vlastního syna ji dohnaly až k tomu že se postavila své armádě a za to musela projít uličkou bolesti. Její srdce plálo touhou po pomstě. Spolu s Herkulem přemohli a zabili muže který ji zradil - krutého Áreova přisluhovače Darfa. Xena opouští stezku zla a vydává se napravit zlo které napáchala. Cesta ji vede z neznámého důvodu do vsi jménem Potedea. Tam zachrání před zajetím mladičkou, lehce protivnou a užvaněnou, blondýnku Gabriellu. Tím si však podepsala vlastní rozsudek. Verdikt zní: doživotní přátelství. Dva osudy se spojily v jeden nad kterým nemají moc sudičky či bohové ale jen ony samotné. Zatím však stále Xeninu duši naplňuje něco snad ještě horšího než zlo a myšlenky na zabíjení - naprostá prázdnota. Předchozí cíle byly temné, bez nich je ale ztracená. Ráda by šla vstříc světlu po cestě dobra, už jí na to nezbývá síla ani odvaha. Její matka i rodná ves pro kterou se obětovala ji zavrhly, nemá už pro co žít.Stojí u hrobu svého bratra a bolest a smutek pohřbívají její duši. Nikam nepatří. Nic už nemůže zlomit kletbu věčné samoty. A přesto něco drtí krunýř utrpení a zmaru. Jsou to tři slova: „ Už nejsi sama „. Kratičká věta pronesená někým kdo se má stát jejím strážným archandělem - Gabriellou. Pouhá a slova a přesto dávají Xeně vše - cíl, lásku i přátelství. Kruh kolem Xenina srdce praská, jeho střepy však zůstávají aby se jednou znovu spojili v temný opak svatozáře a vyvedli znovu na světlo to co kdysi láska pohřbila. Obě přítelkyně spolu putují světem . Konají ve jménu vyššího dobra a občas jim zbude čas i chytit si pár ryb. Xena chrání Gabriellu jako své vlastní dítě. Provázejí je další magická slova: „ Mám tě ráda „. Gabriella se stává díky své šílené odvaze princeznou a posléze i královnou amazonek. Mnohokrát zachrání Xeně život a nedovolí kruhu znovu se spojit. Nic není zadarmo. Přichází přitom o svého milovaného manžela se kterým jí bylo dopřáno strávit jedinou noc . Jen jedinou noc lásky a štěstí. Ráno po svatební noci je její manžel Perdikas zavražděn bojovnicí Kalisto, dřívějším šťastným děvčátkem a teď šílenou válečnicí. Vojáci Xeny jí pobili rodinu a vypálili její ves. Chce Xeně způsobit stejné utrpení jako ona kdysi jí. Tehdy ještě Gabriella ovládne touhu po pomstě. Netuší že už si pobyt s Xenou vybral svou daň a předurčil tak život pro který byla stejně zrozena. Neví že jednou bude mocnou válečnicí jako Xena. Minulost nikoho nenechá na pokoji, Xena dostává možnost oplatit Césarovi porážku a odjíždí proto do Británie na pomoc svému bývalému spojenci Boadicei. Jsou však větší nebezpečí než César. Bůh zla Dahak se chce dostat zpátky na náš svět. Musí mít nejdříve oběť. Tou obětí je Gabriellina nevinnost. V Dahakově chrámu Gabriella poprvé zabíjí aby zachránila svého přítele který je však ve skutečnosti Dahakovým poslem. Bůh zla ještě nevyhrál, má plán. Gabrielle se narodí dítě, bohyně jménem Naděje, jejímž otcem je Dahak. Možná. Xena nechápající city přítelkyně rozhoduje Naději zabít. Aby svou dceru zachránila posílá ji Gabriella v košíku po řece. Po třech měsících se Xena s Gabriellou vrací k podepsání mírové smlouvy mezi amazonkami a kentaury. Za nimi se plíží stíny jejich minulosti. Kalisto se spojuje s Nadějí aby zničili Xenu . Prvním krokem je smrt Solana. Zatímco Xena uvězňuje Kalisto v závalu, nešťastná Gabriella musí zabít svou dceru. Na vše už je pozdě, přátelství zaniklo a zůstala jen nenávist. Kruh se opět spojil. Xena přichází zabít Gabriellu. Ta ji stále miluje, ale to nepomáhá. V boji obě padají do vodopádu. Nejsou mrtvé, dostávají se do země iluzí. Tam jejich přátelství vítězí nad lží a nenávistí. Nemají ještě vyhráno. Zatím nebyl dovršen Dahakův plán. Kalisto i Naděje jsou zpátky a s nimi Áres otřesený Dahakovou mocí. Jediné co může zastavit Dahaka je smrt Naděje. Ale jak zabít bohyni která navíc po své matce zdědila nejen podobu a paranormální schopnosti ale i nezničitelnost. Xena zná odpověď. Je jí dýka z laní krví. Nic není tak jednoduché, bůh války má v ruce trumf. Vybírá si od Gabrielly starý dluh a tím získává moc nad Xeniným osudem. Pokud Xena zabije Naději zemře. Nikdo však nepočítal z Gabriellou. Ta miluje Xenu více než cokoli, mnohem více než vlastní život. Je nutné Dahaka zastavit, Xena při tom musí přežít. Proto se Gabriella vrhá ke své dceři, objímá ji a skáče s ní do hluboké trhliny se žhavou lávou. Výbuch magmatu je posledním rekviem za dva vyhaslé životy. Xena je živá ale ztratila svou lásku.
Pavel Bartoš
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK