Logo rubriky
10/2002
  Fanziny a časopisy (další) (197)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2002

Fanziny v redakci

ORION: Nepravidelne vychádzajúci fanzin SF Klubu ORION Nové Zámky. SFK ORION, Knižnica A. Bernoláka, Turecká 36, 940 61 Nové Zámky, ondrej.trepac@post.sk, www.ba.telecom.sk/ kniznicaab. Náklad: cca 60 ks. 22 stran A5, ve hřbetě sešito dvěma svorkami.
       č. 34. Termín: júl 2002. Ve hřbetě sešito dvěma svorkami.
       č. 35. Termín: september 2002. Nesešito.
       Obě čísla začínají delší povídkou šéfredaktora O. Trepáča a končí několika anekdotami pod nadpisem Trochu humoru nikdy nezaškodí. Další pravidelné rubriky jsou Diskutovali sme, videli sme... (filmové recenze, zápisy z klubových večerů s diskusemi a promítáním v dubnu a květnu, výpravy na hvězdárnu v červnu, Pikniconu v červenci a pikniku v srpnu) a Prečítali sme si... (recenze – spíše stručnější – knih, Fantázie a fanzinů všemi možnými i nemožnými fonty, z denního tisku o astronomii a kosmonautice převzaté zprávy a také upozornění na website Conan Society www.webpark.sk/conan). Dále v č. 34 reportáž z porady slovenských klubů na Vartovke a Príloha UFO sekcie údajně přeložená z češtiny, ale bez uvedení autora či zdroje; v č. 35 první část textu Nečekaná setkání o pozorováních UFO v „nejbližším okolí“ Jiřího Karbusického.
        
The Nemedian News 9/2002: Zpravodaj Conan Society. Zdeněk Zachodil, Sušilova 24, 695 01 Hodonín 1, conan.society@scifi.cz. A5, 12 str. + 4 a 12 s. příloh.
       Úvodník s blahopřáním redaktorce Velký bílý králíček (pokusný) k narození dcerky (připojujeme se), informací o zvýšení předplatného vynuceném zdražením poštovného a vysvětlením, že za změnu rozsahu a struktury čísla (v lit. příloze kratší povídka Jaroslava Mosteckého C. a voda smrti a jako Istrocon speciál, NN 9/02 – čtení delší povídka O. Trepáča C. a pani p) může porucha počítače. Dlouhá listárna, Filmové okénko o tom, proč nebyla pohádka o hloupém Honzovi natočena jako conanovka, polemika s negativní recenzí J. Jirana na novelu V. Vágenknechta Setovy šachy v zářijové Ikarii (souhlasit v ní lze s tím, že formulace „přívlastky jsou zoufale zbytečné, jazykem o ně neustále zakopáváte“ je pochybená), recenze Kilworthovy Střechy cest nazvaná Conan mořeplavec (s potěšením kvitujeme, že redakce se pustila do boje se sázecím softwarem, takže začal dělit slova – v tomto článku jednou na konci řádku a 14x uvnitř) a pod titulkem Dálně východní bádání z Prahy z rozsáhlého textu Jiřího Šebka („poslal celkem 45 listů formátu A4, kde je Cromě textu řada ilustrací, příloh a seznamů doporučené a použité literatury [...] množství textu je věnováno sice vtipným, leč pro fanoušky barbara Conana málo zajímavým odbočkám věnovaným dějinám letectví, hubení hlodavců, vývoji zbraní a v neposlední řadě i Jirkově rodině (jeho třem synovcům – Crom suď zda skutečným či fiktivním)“) vybraný překlad deníku archeologa odhalivšího ve 30. let v Koreji stopy o tamním C. působení. Pravda, je místy zašmodrchaný příliš chtěným humorem a nedisciplinovaně vybuchuje digresemi, ale to je rubovou stránkou nepopiratelného důvtipu (řada epizod z Conanovy snahy využít kočku jako zbraň) a erudice – jak nemít sympatie pro autora, který do textu dokáže zapracovat i postesknutí, že všechny tři díly A History of Crusades Runcimana Stevena, „donedávna volně v Městské knihovně v Praze“, byly rozkradeny? I další informace o něm a od něj z listárny nasvědčují tomu, že NN získaly přispěvatele, jakých by i širší fandom neuzavřený do howardovské podškatulky potřeboval více.
        
OPPO Scifiens 7: Odpadový Plátok SF klubu Planéta Opíc. Ročník V, august 2002. Redaktor fanzinu Tono Stiffel [seznam ostatních členů vynecháváme], www.planeta-opic.host.sk, santon@post.sk, 20 Sk. 40 stran A5, ve hřbetě sešito jednou svorkou.
       Jeden z našich lépe produkovaných a v dřívějších číslech i nejzajímavějších fanzinů se tentokrát skládá takřka výhradně z původní tvorby (důvod patrně souvisí s úvodníkovým nářkem na nedostatek přispěvatelů): úryvky z Miešancov 3a, 16 spíše krátkých povídek vč. jedné s varovně-omluvným „vek cca 10 rokov“ u jména autorky (v obsahu zařazeno spolu se stránkou původního kresleného humoru do sekce Na humornú strunu), 6 stran básní (hlubokomyslná lyrika vs. humorně zamýšlená čtyřverší 5:1). Na zadní stránce minigalerie obrazů (o autorovi není uvedeno nic kromě jména Mark Salwowski), poškozených téměř k nezřetelnosti zmenšením a velmi hrubým rastrem reprodukcí; v menší míře to platí i pro vnitřní ilustrace (pérovky dopadly lépe) a grafické prvky. V našem exempláři jsou některá záhlaví s číslem stránky příliš blízko okraji a tedy xeroxem uříznutá a horní řádky textu občas svisle roztažené, patrně v důsledku tiskové metody několikanásobného průchodu laserovkou.
-JVr-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK