Logo rubriky
11-12/2002
  SF teorie (další) (198)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2002

Průvodce fantastickým labyrintem

Zpravidla nás přitahují knihy, které voní napětím a romantikou, které se pod dotykem čtenářovy dlaně chvějí skrytou vášní hledání a nalézání, jiskří duchem a nepostrádají vtip -vedou stezkami tajemství. Právě takové kvality poskytuje kniha sociologa Ondreje Herce, sbírka esejů o fantastické literatuře Cyberpunk, kterou vydal koncem minulého roku Spolek slovenských spisovatelov. Už její obálka je řešena s rafinovanou střídmostí, jež působí znepokojivě. Dává sice tušit, že máme čest s vážnou a vysoce vědeckou prací, na druhou stranu navozuje atmosféru dějovosti a poetičnosti.
       V publikaci s příznačným podnázvem Vstupenka do tretieho tisícročia (těžiště autorova zájmu směřuje k science fiction, třebaže se na ni neomezuje) nenajdeme prefabrikované učenosti, pitevní rutinu a strohé průřezy, jimiž občas literární věda hřeší. Zato však téměř opulentní hostina kulturních odkazů klade nároky na čtenářovu sečtělost, soustředění a všeobecný rozhled. Cyberpunk systematicky a nápaditě mapuje fantastiku jako společensko-kulturní fenomén a zaznamenává její proměnlivé podoby při cestě dějinami, vyznačené milníky desítek spisovatelů od starověk až po éru informačních technologií.
       Úvodní esej Fantastika a realismus odkrývá kořeny zrodu science fiction – „pocitu zázračna“. Jestliže někdy SF selhávala v předpovědích technologického pokroku, o to úspěšněji se jí dařilo v odhadech sociálního vývoje: Herec nabízí klíč k jejímu pochopení právě prostřednictvím sociálních interakcí. Cyberpunk (podle nějž byla sbírka pojmenována), Hľadanie nových zázrakov o mystice v SF a hravá Utópia Star Treku zkoumají úlohu, kterou v rozporuplném moderním světě SF zastává, z různých aspektů, v nichž autor objevuje nové souvislosti. Autor se přitom neomezuje pouze na literaturu, ale zohledňuje kontext jiných kulturních kategorií, mimo jiné filmu a televize.
       Překypující bohatství informací (s úctyhodnou nabídkou bibliografických citací) a autorovo brilantní, pronikavé vědecké myšlení jsou pádnými argumenty pro čtenářovu součinnost; za odměnu Cyberpunk strhne a uchvátí každého, kdo chce nahlédnout do hlubin poznávání. Téměř magická, fraktálová struktura knihy, kdy každá otázka ústí v překvapivou odpověď, jež zároveň iniciuje ve čtenářově vědomí další neodbytné otázky a doslova ohňostroj podnětů, mění Cyberpunk v interaktivní intelektuální hru, aniž by pozbyla přehlednost, čtivost – i zábavný sarkasmus.
       Knize dodává přitažlivosti a lehkosti autorovo zaujetí tématem a láska k fantastice (byl odměněn Cenou národného osvetového centra za výrazný přínos k rozvoji teorie a kritiky fantastické literatury na Slovensku), stejně jako dokonalá práce se slovy a stylistikou. Každá ze čtyř čtyři studií – či esejů – je trochu odlišně koncipovaná, ale zároveň spolu vytvářejí logickou, provázanou strukturu.
       Ondrej Herec silou svého intelektu a výjimečné, mnohostranné erudice vytvořil unikátní dílo, jehož četba je potěšením i literárním dobrodružstvím. Budete se k němu vracet, abyste v něm nacházeli další a další podrobnosti, netušené souvislosti... tajnou bránu do kulturních dějin světa.
       
Ondrej Herec: Cyberpunk. Vstupenka do tretieho tisícročia. Obálka Hana Kohútová. Bratislava, Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovatelov 2001. 278 s. Cena neuvedena.
       
Františka Vrbenská
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK