Logo rubriky
7/2003
  Recenze (další) (204)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003

CORDWAINER SMITH: Znovuobjevení člověka I.

Objavil sa človek

Roky čakania. Silueta na stránke časopisu. Napätie. Bulvár Alfa Ralfa. Postava na okraji zorného poľa. Zvedavosť. Hra na krysu a draka. Túžba. Nepoznaný muž s aurou chýrečnosti. Tma pomaly ustupuje kužeľu svetla. Prichádza Paul Myron Anthony Linebarger. Jasajte!
       Pod menom Cordwainer Smith vzniklo dvadsaťsedem poviedok. Ako nám hovorí vydavateľova poznámka, Paul Linebarger napísal väčšinu sám, na časti sa spolupodieľala jeho manželka Genevieve, ktorá sama napísala príbeh Dolů k soumračnému moři. Úplný súbor Smithových poviedok vydal v 1993 roku NESFA Press a teraz ho v češtine prináša vydavateľstvo Triton. Dva zväzky Znovuobjevení člověka načrtávajú štrnásťtisíc rokov dejín Inštrumentality ľudstva. Prvých trinásťtisíc rokov sa v sedemnástich poviedkach vošlo do zväzku číslo I. Možno sa zdá 390 strán primálo na kroniku toľkých vekov. Cordwainer Smith však nenapísal kroniku budúcnosti, lež zaznamenal jej mýty. Chronológia poviedok na začiatku knihy obsahuje o rád viac dátumov, ako všetky poviedky spolu. Technické záležitosti (naschvál nepíšem „detaily“) sa vyskytujú iba v najmenšom nutnom rozsahu. Cordwainer Smith píše o ľuďoch. A robí to vynikajúco, pretože im rozumie.
       Neuvediem všetkých 69 slov z názvov poviedok, na to je v knihe obsah. Nepoviem ani, ktorá poviedka sa mi najviac páčila. Najmenej sa mi páčila posledná, Pod starou Zemí. Zdá sa mi príliš rozvláčna, podzemný Gebiet je prinajmenšom fádny. Napriek tomu v závere, a to nie je poviedka písaná pre pointu, obsahuje znepokojivý prvok, zrod ďalšieho mýtu, ktorý túžim poznať. Smithove príbehy sú nenáhlivé. Jediný text, ktorý možno označiť za ako-tak akčný, Válka č. 81-Q, vám neodkrví mozog šialeným zrýchlením. Mozog totiž budete potrebovať. Všetky deje prebiehajú práve tak rýchlo, ako je treba na emocionálny prerod postáv, na empatické premostenie čitateľa s textom. Odpustite mi pátos, inak sa to jednoducho nedá. Určite vám zachutí humoristická poviedka Z Gustiblovy planety, najkratšie a najľahšie sústo z celej zbierky. Nepochybne si obľúbite Medveď strednej veľkosti z Mark Elf a možno, ako ja, Gaucka z Ne, ne, Rogov ne!. Ale to isto zvládnete sami.
       Na doplnenie textu je v knihe už spomenutá chronológia Smithových poviedok a Slovník sveta C. S.. Najlepšou službou čitateľovi je hutný úvod napísaný Johnom J. Piercem, ktorý jednak stručne popisuje Linebargerov život, jednak súvislosti medzi ním a jeho dielom, ako i vzájomné súvislosti jednotlivých diel. Všetko (pokiaľ to môžem posúdiť) kvalitne preložené kolektívom prekladateľov a zabalené v nádhernej obálke Jana Patrika Krásného. Jediným uhrom na krásnej tvári zbierky je niekoľko preklepov (našťastie prevažne v Slovníku), za ktoré sa redaktorka Helena Šebestová právom hanbí. Táto chybička však celkový dojem neovplyvňuje. Čítal som veľa kníh, ktoré boli dobré sci-fi. Znovuobjevení člověka I je tiež dobrá sci-fi. A hlavne, je to dobrá literatúra.
        
       hodnotenie: 10/10
Bohumil Stožický
       napísané pre Fantáziu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK