Logo rubriky
7/2003
  Recenze (další) (204)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003

Nádraží Perfido

Kolem tohoto tlustého špalku jsem chodil několik týdnů, než jsem si ho koupil. Trochu mě odrazovala ukázka zveřejněná na Sardenu, všeobecně nadšené přijetí a tak trochu i to, že jsem pořádně nevěděl, co je titul knihy a co jméno autora. Nakonec jsem neodolal a mohl se tak přesvědčit, že ovace byly opodstatněné.
       Obal knihy (jinak pěkný a k věci) se hemží tradičními reklamními upoutávkami, které jsou netradičně docela rozumné a oprávněné. Snaží se několika slovy knihu definovat, což je ovšem předem odsouzeno k nezdaru. Dílo se zcela vymyká zařazení do běžných škatulek. Asi nejvíc se mi líbilo označení jako „fantasy ekvivalent kyberpunku“.
       Hlavním hrdinou knihy je město Nový Krobuzon. Jeho popis jistě v souhrnu vydá na několik stovek stránek celého textu. Je to město bizarní, mnohovrstevné, žijící samostatným životem bez ohledu na své obyvatele. Tento život kypí na všech úrovních; v podzemních kanálech a kobkách, v ulicích, na střechách domů i v ovzduší. Ve městě je mnoho chrámů zasvěcených bezvýznamným bůžkům; veškeré aktivity lidí, zástupců jiných ras, hybridních „přetvorů“, myslících i nemyslících strojů však směřují k oslavě jediného pravého a nejvyššího boha, jímž je město samo. Dnem i nocí zpívají podzemní stroje skřípavé žalmy a ke lhostejným nebesům stoupá zápach a dým zbytečných obětin.
       Autorova invence oživila město řadou hlavních i vedlejších postav nejrůznějších ras a charakterů. Jejich osudy se proplétají stejně jako křivolaké uličky města a stejně jako ony tu a tam náhle mizejí, aby se o kus dále nečekaně znovu vynořily z podzemí. Ústřední (zřejmě) dvojici tvoří nekonformní zneuznaný vědec Izák a ptačí muž Jagharek, z trestu zbavený svých křídel. Právě jeho zoufalá snaha o opětné získání schopnosti létat rámuje celý spletitý příběh. Izák přijímá neobvyklou zakázku (spolu s neobvykle vysokou zálohou) a nevědomky spouští lavinu událostí, které představují hrozbu pro celé město, respektive jeho myslící obyvatele.
       Této hrozbě jsou pak nuceni – částečně okolnostmi, částečně vlastním svědomím – čelit. Je zajímavé, jak se k ní stavějí oficiální vládcové města. Přestože jsou navýsost zkorumpovaní, neváhají v zájmu věcí veřejných nést vlastní kůži na trh. Jejich vyjednávání se zmocněncem samého Pekla (!) a neuchopitelnou bytostí jménem Tkáč patří k vrcholům knihy. Nerovný zápas s psychomůrami, jež se živí sny myslících tvorů, však zůstává na bedrech Izáka a jeho přátel.
       Při čtení jsem měl pocit, že se jedná o zvláštní konglomerát Hyperionu a Neuromancera říznutý dalšími ingrediencemi z Neala Stephensona a Paula J. McAuleyho. Výsledný koktejl byl dokonale namíchán; nic z něj chuťově nevyčnívalo (s výjimkou Tkáče, který hodně připomínal Štíra). Snad právě proto nelze knihu jednoznačně zařadit. Je to sci-fi i fantasy, kyber- i steampunk. Autor však na nějaké škatulky nedbá a s rozkoší chrlí proudy své imaginace. Čtenáři nezbývá, než se po nich – rovněž s rozkoší – plavit. Jen někdy se tato silná zbraň jeví jako kontraproduktivní. Některé bytosti jsou až příliš komplikované a samoúčelné (rukodlaci a konec konců i cheprijky).
       Trochu to vázne i v kompozici díla. Jedna z hlavních hrdinek se ztrácí na několik stovek stran a její znovuobjevení patří do kategorie deus ex machina. Také úloha nádraží Perdida, kde se spojují všechny trasy projíždějící městem, mohla být více zdůrazněna. Tím by se zároveň vysvětlil i název knihy. To vše jsou ovšem jen drobné nepodstatné výtky. Asi jako když gurmán po výtečné hostině postrádá ubrousek na otření mastných rtů.
Pavel Obluk
Miéville China, Nádraží Perdido, fantasy kyberpunk (?) Název originálu: Perdido Street Station, přeložil Milan Žáček, vydal Laser, 2003, 607 stran, cena 279 Kč, ISBN 80-7193-149-7
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK