Logo rubriky
8-9/2003
  Recenze (další) (205)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003

Cordwainer Smith: Znovuobjevení člověka II

Druhá polovica srdca

Poznám ich. Víria mi pre očami. Dráždia ma. Uspokojujú. Mám ich všetky. Všetky poviedky Cordwainera Smitha. A určite nie som sám.
       Druhá časť kompletnej zbierky Smithových poviedok, Znovuobjevení člověka II., obsahuje pätnásť príbehov. Prvých desať patrí do sveta Inštrumentality ľudstva, päť záverečných nie, vznikli pravdepodobne nezávisle. (Tento údaj, rovnako ako údaje o čase vzniku a prvom publikovaní jednotlivých poviedok bohužiaľ v knihe chýba.) Oproti prvej časti je nižší počet poviedok, ktoré považujem za geniálne, no prejavuje sa jasnejšia a ucelenejšia ideová koncepcia všetkých textov. Znovuobjevení člověka II. by mohlo mať podtitul „Príbehy o láske“. Smith pokračuje v zhromažďovaní mýtov budúcnosti a tento raz v nich cítiť jednotný podtón. V protiklade ku krutosti sveta, kde jednotlivec neznamená nič, stojí láska v mnohých svojich podobách ako prostriedok i odmena tých, ktorí prežili a čosi vykonali. Medzi riadkami je, veľmi jemne, cítiť, že autor nevčlenil lásku do príbehov len preto, aby bol mýtus príťažlivejší (i keď si tento aspekt dobre uvedomoval), ale hlavne preto, že v ňu veril. Ponad úžasné, len letmo naznačené technológie a skratkovito podávané kataklizmy prežaruje osobnosť hrdinu. Postavy sa vydávajú do neznáma, často za klamlivými cieľmi a kráčajúc prijímajú poznanie, ktoré ich zušľachtí. V niekoľkých príbehoch sa prejavuje silná inšpirácia čínskou kultúrou (napokon, to čo píšem v predchádzajúcej vete pripomína hľadanie tao, cesty).
       Vrcholom zbierky je nepochybne „Planeta jménem Shayol“ o trestnej planéte Cisárstva. Vynikajúci je tiež u nás notoricky známy Bulvár Alfa Ralfa (ktorý som si dokázal naplno vychutnať až teraz, v kontexte celej Smithovej tvorby) a „Pátranie po troch svetoch“ o Kasírovi ONeillovi na planétach drahokamov, búrok a piesku. Príbeh „Tři poutníci ke hvězdě“ je o poznanie slabší, v podstate iba mierne úsmevný nápad, poviedka „Dolů k soumračnému moři“ vyhovie skôr Číňanovi než európskemu barbarovi. Z textov mimo sveta Inštrumentality je mojím jednoznačným favoritom Angerhelm, v podstate profesná poviedka zamestnanca tajnej služby, avšak s neuveriteľne hlbokým posolstvom. A čitateľov ktorí vedia o komunistických stranách viac ako súčasný oficiálny dejepis rozosmeje ironická a veľmi presná „Západní věda je tak úžasná“ o pokrokovom démonovi, ktorý chcel byť komunistom. Mohol by som spomenúť ďalšie poviedky, ale vy si ich určite radšej prečítate sami. Mohol by som porovnať prvú a druhú časť zbierky, ale to nemá zmysel. Vďaka obom môžeme vnímať Smithovu tvorbu ako kontinuum s vlastným vývojom nezávislým od hrúbky jednotlivých zväzkov. Ale Smithovmu kontinuu sa budem venovať neskôr. Ešte v tomto roku má vo vydavateľstve Triton vyjsť i jeho román Sestrálie. Už sa nemôžem dočkať.
       Tu by som mohol s dobrým pocitom skončiť. Ale musím pripomenúť i to, čo okrem obsahu robí knihu knihou. Ďakujem vydavateľovi. Oba diely Znovuobjevení člověka zaujímajú miesto na čestnej poličke mojej knižnice. Ďakujem prekladateľom. Poskytli mi možnosť prejsť sa úžasnými svetmi a pracovali s citom. Ďakujem redaktorom. Tentoraz sa vyhli i tak malému množstvu chýb, ktoré prekĺzli do prvého dielu. A toho slaboduchého babráka bez štipky fantázie schopného pochopiť z textu nanajvýš predložky, ktorý sprznil obálku svojimi nadržanými pubertálnymi predstavami a kydol hlboko pod úroveň Planéty Shayol svoju úbohú mazanicu narazte na kôl!
        
Cordwainer Smith: Znovuobjevení člověka II., Triton 2003, obálka Milan Fibiger, 386 str., 359 Sk
       hodnotenie: 9/10
       pre Fantáziu a IK
Bohumil Stožický
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK