Logo rubriky
10/2003
  Fanziny a časopisy (další) (206)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003

Fanziny v redakci

Je už naprosto nepochybné, že vůčihledě stárnu a senilním; kromě řady ostudných překlepů v posledních pokračováních této rubriky jsem v IK 5-6/2002 opomněl klíčové slovo v citaci Honzy Macháčka o návratu z civilní služby: „bych měl začít se životem, který se chystám vést po příštích několik desítek let“. Omlouvám se Honzovi i čtenářům; stejně tak se omlouvám autorům (zejména dlouhoperiodických) fanzinů obdržených během léta, jež jsem dosud neanotoval kvůli přetlaku jiných materiálů v IK a zvýšeným časovým nárokům tzv. Skutečného Života. Na podzim bych měl skluz dohnat, prozatím uvádím alespoň jejich seznam: Zbraně Avalonu 33, Zebra 16 a Zlatá zebra 2003, Mangazin 4, KRACH 2002, Manga.sk 1.
       
       The Nemedian News: Zpravodaj Conan Society. Zdeněk Zachodil, Sušilova 24, 695 01 Hodonín, tel. 518 343 126, conan.society@scifi.cz. A5.
       7/2003: Vyšlo v červenci/júli 2003 (razítko na obálce ze 14. 8.). 8 str. + 4, 8 a 8 s. příloh.
       Minireportáž z Parconu („zanechal rozpačitý pocit. Za jednodenní vstupenku jsem zaplatil 200,- Kč, ale nedostal ani program ani nic dalšího (prý už nezbylo)“), první zprávy o Fénixconu. Na linii excerpčních studií navazující Stručné pojednání o tom, jak C. klel a text C. versus Numedides („zpívá se na melodii písničky Buráky“, rým „do války / vojáky“ doplněn o „žoldáky“ a poněkud ahistorické „bodáky“).
       V NN Special končí na začátku strany c (místo číslování jsou vesměs značeny písmeny, ovšem ta s celostránkovou ilustrací je vynechána) přehled comicsů s C. a vzápětí začínají zápisky V. Vágenknechta z cesty do Mexika a Guatemaly loni v únoru; jako NN Super Special povídka C. maniodepresivní přetištěná z antologie Klášter slasti „díky laskavosti nakladatelství Straky na vrbě (Michaela Bronce, HMCS) a autora“ J. Pavlovského, jehož klasickou úroveň si drží.
       8/2003: Vyšlo v srpnu/auguste 2003 (razítko na obálce z 25.). 8 str. + 4, 4 a 12 s. příloh, přiložena záložka distribuce SEQOY ke knize C. a meče zrady.
       Poslední stránka z čas. Pramen z roku 1947 přetištěného článku o bombajské sektě Refaiů, jehož první tři vyšly v předchozím čísle; Vágenknechtova povídka C.-ův šílený podvečer zamýšlená snad humorně, zprávičky o francouzském fotbalistovi Le Cromovi a první kanadské spisovatelce Laure Conan, recenze druhého comic booku Barbar C.
       V cestopise (se stránkami značenými netradičně e, b, c, h) jsou vlepeny dvě barevně tištěné fotografie; dokončení (z minulého čísla) povídky O. Trepáča.
       9/2003: Vyšlo v září/septembri 2003. 8 str. + 4, 12, 4 a 16 s. příloh, přiložen leták a samolepka Fénixconu.
       Většinu ze tří stránek listárny zabírá korespondence se členem vysvětlujícím („totiž nepovažoval jsem to ani za reklamu (máte pravdu, i on na tom snad vydělá), ale za službu čtenářům“), „proč by bylo dobré zveřejnit informaci o zasilatelství“ uvedeném nakonec jmenovitě, leč ne adresně s následným objasněním ustanovení smlouvy mezi CS a knihkupectvími, jež poskytují členům slevu a získávají reklamu v NN. Články o tom, jak „za jasných nocí v úplňku (...) je možné vidět Conana, jak honí Husáka okolo katedrály“, a o C. stopách v Egyptě, báseň (8 slok je rozděleno zprvu matoucím způsobem do dvou sloupců), recenze Medkova C. a mečů zrady.
       Končí dlouhodobé čtení na pokračování W. G. Gray – C. mocný (v č. 7/03 absentující); v lit. příloze úryvek z románu R. J. Greena C. udatný a jako Super Special dlouhá „kompletní bibliografie prací Roberta Edwina Howarda v původním vydání“ od Martina Šusta.
-jVr-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK