Logo rubriky
5-6/2004
  Fandom (další) (212)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

Jarní porada 2004

       Vážení přátelé,
       stává se hezkou tradicí, že na si počátku Porady vedu svá presidentská moudra, aby se zatím všichni stačili usadit a pokud možno i probudit po náročném pátečním večeru.
       Sešli jsme se zde opět na Jalovci a zaměstnali tak zase Martina Koutného, Pepu Kodyma a další z třebíčského klubu, děkuji jim za nás všechny a doufám, že s loňskými zkušenostmi už to nebyla taková facha. Nicméně i tak bychom tu měli jednat na úrovni a k něčemu dojít, aby jejich námaha nepřišla nazmar.
       Pagi má program v bodech a nechci naznačovat, který bod je důležitější než ostatní, spíše bych se pokusil naznačit, kam si myslím, že by mělo směřovat jednání jako celek.
       1. Čs. fandom by se měl pokoušet integrovat stále se tříštící skupiny fanoušků SF, fantasy, hororu, komiksu, mangy atd. Ne je snad házet do jednoho pytle, ale pokusit se zatáhnout jejich aktifany, abych použil termín z fandomového pravěku, do naší organizace a dosáhnout alespoň nějaké vzájemné spolupráce a koordinace.
Presidentské zahájení porady
       2. S bodem 1 trochu souvisí náš vnitrofandomový problém (možná ale, že to tak vnímám jen já sám) a tím je ochota fanů pracovat v Radě fandomu. Povolat všeobecně akceptovatelného fana do Rady je obtížnější než dostat Kužvarta do Bruselu. Bude-li tento trend pokračovat, dostane se do stanov pravidlo, že členství v Radě trvá, dokud za sebe radní nesežene vhodného náhradníka.
       3. K integraci fandomu i vyhledávání nových talentů by měl posloužit letošní Parcon v Brandýse nad Labem. Jde o con mimořádný hlavně v tom, že jej neformálně (ve smyslu nikoli formálně) spolupořádá několik SFK ve spolupráci s Radou ČS fandomu. Pořadatelé mají doufám právo očekávat pomoc fandomu jak s organizací akce, tak s její propagací a programovým zabezpečením. Nestyďte se přijít i jen s nápadem, co byste na conu rádi zažili. Tím ovšem nemyslím, že Šimon navrhne bezuzdné sexuální a pijácké orgie, byť věřím, že by rád pomohl jak s organizací, tak realizací.
Zdeněk Rampas
       
Již podruhé se porada scifi klubů konala na Jalovci. Stejně jako minule místní kluci ze SFK Třesk Třebíč obětavě zajišťovali dopravu z nádraží na místo konání svými auty. Jedna změna proti podzimu se přece jen vyskytla – Honza Macháček byl po loňském bloudění již velmi dobře obeznámen s místními lesy, takže tentokrát dorazil vlastními silami bez zbytečných zacházek i mobilní navigace nedlouho po setmění.
       V sobotu krátce po deváté zaznělo tradiční Pagiho zahájení, včetně návrhu programu a poslání prezenční listiny ke kolování. Dalším, též tradičním, papírem, který účastníci Porady dostali do rukou, byl Dárečkův Návrh jednacího řádu Porad SFK.
       Pagiho návrh programu:
       Dopoledne: 1. Zahájení, prezence 2. Zprávy o činnosti Rady a o činnosti klubů 3. Kontrola členství a práva hlasovat 4. CKČ 2004 5. Informace o Akademii SF 6. Informace o Vartaconu a Poradě slovenských klubů 7. Zpráva o Parconu 2004 8. Nominace na Parcon 2005 9. Mlok a Ludvík 10. Informace o Euroconu 2004 v Bulharsku
       Po obědě: 11. Hlasování o Parconu 2005 12. Hlasování Mlok a Ludvík 2004 13. Náměty z klubů, různé
       Program byl schválen s malou změnou navrženou Vaškem Fořtíkem – totiž prohodit body 11 a 12 a nejprve odhlasovat méně problematické ceny Ludvíka a Mloka.
       Ze zprávy o činnosti Rady vyplynulo, že zimní půlrok je méně složitý, členové Rady byli spolu v kontaktu, ale žádné konkrétní úkoly neřešili. Pagi píše na Sardenu o klubových a fandomových aktivitách. Rád by, aby z organizátorů nemusel informace mámit. Vítá nejen upoutávky, ale i reportáže, které svým způsobem pro zviditelnění akce považuje za důležitější než předchozí avizo. Gudrun spravuje databázi klubů (a jako obvykle žádá o aktualizaci kolujících materiálů). Pro Martina Koutného byl uplynulý půlrok asi nejrušnější – kromě úspěšného vstupu do svého desátého zaměstnání zvládl další uzávěrku CKČ a rozběhl kolečko jejího hodnocení. Marvin se stará o webové stránky Fandomu. Podle ankety, kterou na nich zveřejnil, 38 % respondentů považuje stránky Fandomu za užitečné, 40 % za převážně neškodné a 14 % za nepřehledné (ti tři lidé, kteří takto hlasovali, se mají na co těšit – Marvin si to prý s nimi vyřídí). Chce-li někdo vytvořit klubový medailon, má šanci. Dáreček vykonává, co kdo po něm chce, v uplynulém období naštěstí nikdo nic nechtěl.
       Slova se ujal i prezident Zdeněk Rampas. Přivítal účastníky (viz níže) a později informoval o problémech s tiskem Interkomu. Na scifi.cz budou doplněny další ročníky a rovněž je plánován PHP formulář s hesly z Kdo je kdo.
       Následovalo tzv. kolečko klubů, kdy se představili jednotliví účastníci Porady a řekli pár slov o činnosti svých klubů. Zdá se, že jaro má aspoň na některé blahodárné účinky, takže se probírají z hibernační letargie.
       Jiřina mezitím dostudovala Dárečkův Návrh jednacího řádu a zjistila závažný nedostatek v programu Porady – chybí bod o určení data a místa konání té příští. Ihned vznesla na Radu požadavek na doplnění tohoto bodu do programu a zároveň požádala o kolování kalendáře akcí.
       Rada oznámila výsledky prezence: přítomno je 24 klubů, všechny s hlasovacím právem.
       Martin Koutný přednesl zprávu o Ceně Karla Čapka. Letošní ročník je co do počtu soutěžních prací nejlepší za posledních osm let, klesá však počet porotců a zájem o hodnocení z jejich strany. Tento trend potvrdila i Jiřina podle zkušeností z Prahy. Martin apeluje na kluby i porotce – čím je porotců více, čím je větší věkové, regionální i názorové rozvrstvení, tím je hodnocení objektivnější. Podle Martinových slov se změnila i koncepce sborníku Mlok. Aby se mohl prodávat hned od začátku Parconu, nebude v knize uvedeno pořadí. To se účastníci dovědí na slavnostním vyhlášení a u knihkupců by mělo být k dispozici ve formě záložky.
       Zdeněk Rampas navázal pár slovy o románové soutěži Trifid, v níž se sešlo 11 příspěvků, z toho jsou dva adepty na okamžité vydání. Vyhlášení výsledků bude rovněž na Parconu. Díky tomu, že do soutěže byly přijímány romány nad 300 normostran, odlehčilo se CKČ, v níž kategorie román/novela byla často svými tlustospisy postrachem porotců.
       Zdeněk upozornil i na Akademii SF, fantasy a hororu, jejíž výsledky se právě zpracovávají, a pozval všechny na slavnostní předávání cen 8. května na knižním veletrhu.
       V souladu s programem se ujal slova Martin Šimon Schuster, aby informoval o plánované Poradě slovenských SF klubů, tradičně spojenou s Vartaconem na hvězdárně v Banské Bystrici, termín týden po knižním veltrhu 14. až 16. 5.
       Následovala zpráva o stavu příprav na Parcon 2004. Protože Richard Klíčník náhle ochořel, vyřídili jeho vzkazy Zdeněk a Jolana. Nejdůležitější ze všeho zřejmě byla věta: „Parcon bude!“ V rámci Parconu (pro ty, kdo ještě nevědí – 27. až 29. 8. v Brandýse nad Labem) by se měly konat přednášky se zaměřením na alchymii, besedy o fanzinech, o překládání, o Japonsku, neměl by chybět bleší cirkus a jako protiváha ani Honza Kantůrek. Bude se soutěžit o nejhezčí sobí spřežení. Jinak je Parcon plánován do dvou paralelních vesmírů – se suchou a mokrou variantou, v zámeckém parku a v paralelním historickém světě. Na organizaci se podílí Klub Julese Vernea, sdružení Avari a klub T. Pratchetta, Parcon bude probíhat v prostorách gymnázia, zámku a přilehlého parku a kina. Účastníci Porady, jakož i nepřítomné kluby jsou žádáni, aby přispěli nějakým svým programem do bloku o alchymii. Ubytování je na kolenajích za 120 Kč za noc, pro náročnější je připraven hotel. Vstupní poplatek je 400 Kč na tři dny při platbě předem. Na webu je k dispozici přihláška jak účastníka, tak i pořadu.
       Dalším bodem programu byly nominace na Parcon 2005. Od podzimu stále trvá kandidatura SFK Avalon na Parcon v Chotěboři v rámci Festivalu fantazie, kterou Vašek Pravda potvrdil mailem na konferenci SF klubů, protože ani on, ani jiný zástupce Avalonu na Poradě nebude. Šimon poreferoval o situaci s organizátory na Slovensku. Jsou zde nové kluby a noví nadšenci, ale zatím bohužel nemají zkušenosti s organizováním velkých akcí. Nemohou proto kandidovat dříve, než sami nějaký con uspořádají. Randalf nabídl možnost uspořádat Parcon v termínu Koprconu v polovině listopadu. Tento termín je však podle Martina Koutného z hlediska CKČ nepřijatelný, Parcon musí být nejpozději v srpnu, ještě únosný je termín do poloviny září. Vašek Fořtík projevil zájem o organizaci Parconu v roce 2006. Ještě byla prodiskutována otázka, jak se slučuje Vaškovo prohlašování, že chce s Festivalem fantazie skončit, se zájmem uspořádat Parcon. Bylo vysvětleno, že Vašek sice uvažuje o ukončení FF, nicméně Parcon by rád uspořádal (třeba i bez FF). Tím byla problematika kandidatury na Parcon 2005 prozatím ukončena, hlasování je naplánováno po obědě.
       Došlo na další kandidatury a nominace. Zdeněk zrekapituloval, doufaje, že naposledy, nominace na Mloka a Ludvíka. Částečně jeho vinou, částečně technickými problémy a zčásti i vinou nominujících došlo k mnoha zmatkům. Zdůvodnění jednotlivých nominací již bylo v IK uvedeno, zde je jejich shrnutí, v závorce je uvedeno, kdo dotyčného nominoval.

Nominace na Mloka:

Františka Vrbenská (Melkor)
Standa Komárek (Randalf)
Mio Butora (Dáreček)
Jiřina Vorlová (Martin Koutný)
Melkor (Dáša Mehešová
Sláva Martan (KJV)
Pavel Mikuláštík (Jiřina)

Nominace na Ludvíka:

sdružení Avari (Melkor)
Aleš Brichta (Randalf)
redakce Pevnosti (Harvalík)
SFK Avalon (Jitka Doležalová)
Zdeněk „Tunelář“ Zachodil a organizátoři Fénixconu (Honza Macháček)
Vašek Fořtík (Jiřina)
       
       Přítomní nominující přednesli své nominace. Zvlášť silně lobboval Randalf za Standu Komárka, překladatele, který je známý i v Obci překladatelů, tedy i mimo SF komunitu. Má prý něco s očima, takže dalších jeho překladů se nemusíme dočkat. Pagi za chorého Richarda Klíčníka podporoval nominaci zesnulého Slávy Martana. Martin Koutný prohlásil, že Mlok by měl patřit lidem, kteří dělají práci, bez které bychom nemohli fungovat – a jedním z takových je Jiřina. Zdeněk Martina podpořil, už z toho pragmatického důvodu, že Jiřina se nabídla, že za něj převezme práci s nominacemi Ludvíka a Mloka, tak by měla cenu dostat dřív, než by ji někdo mohl osočit, že to zmanipulovala tak, aby ji získala pro sebe. Jiřina namítla, že pokud by měl někdo dostat Mloka za práci, bez které by se Fandom neobešel, pak je to Pavel Mikuláštík.
       Slávek Ševců pronesl dle svých slov kacířskou myšlenku, že mimořádné okolnosti vyžadují mimořádné řešení, a navrhl, aby Mloka dostal Slávek Martan + někdo druhý. Marvin vyjádřil obavu, že je to v rozporu se statutem ceny. Nicméně Slávkův návrh vzbudil v plénu i Radě kladný ohlas, po krátké diskusi nakonec vyústil v řešení zavést mimořádnou cenu ČS Fandomu in memoriam. Ta by se samozřejmě neudělovala každý rok, ale jen výjimečně. Tento návrh byl jednomyslně schválen, včetně toho, že letos bude tato cena udělena Slávovi. Tím zároveň byl Sláva stažen z nominací na Mloka.
       Posledním plánovaným bodem před obědem byla informace o Euroconu v Bulharsku a nominace na ceny Eurofandomu za ČR. Hlavní slovo měl Šimon. Eurocon se koná začátkem srpna v Plovdivu. Organizuje ho Nadace Fantazie, mají na akci dost velké dotace, proto je vstupné zdarma. Ubytování je možné v hotelích a internátech za cca 8-10 euro za noc. Con bude mít tři linie – Bulgarcon, Eurocon a Gamecon. Jako zástupci Fandomu z ČR byli jmenováni Gudrun a Oleg Hnilica, spolu s nimi pojedou Keplík a Gror (a ze Slovenska samozřejmě Šimon), kteří je v případě potřeby mohou zastoupit. Porada by podle Šimona měla navrhnout kandidáty na ceny Eurofandomu za ČR, a sice v těchto osmi kategoriích: autor, nakladatel, výtvarník, překladatel, časopis, fanzin, organizátor a začínající výtvarník. Přes oběd je čas na rozmyšlenou na návrhy. Nominovaní by měli poskytnout ukázky svých děl, aby mohli naši zástupci na Euroconu jejich prezentaci řádně podpořit.
       Protože do oběda ještě nějaký čas zbyl, rozproudila se diskuse o tom, co je to Parcon, o CKČ a podpoře ČS Fandomu. Parcony jsou stále stejné. Padla otázka, zda by měly být jiné. Podle Vaška Fořtíka by byl Fandom sám schopen uspořádat Parcon jako jednodenní akci, a to poměrně levně, pokud by žádný z kandidátů nezískal potřebnou většinu. Každopádně, nechceme-li mít Parcon v Chotěboři, je třeba připravit jinou alternativu. Lukáš Křesina oponoval, že jednodenní akce je problematická – náklady na dopravu zůstávají stejné, ať již jde o jednodenní nebo dlouhodobou akci, krátkodobá se tím značně prodraží. U Festivalu fantazie je ten problém, že se jedná v podstatě o mnoho paralelních akcí. Parcon by měl mít vlastní název. Vašek sám musí zvážit, zda by pořádal Festival Fantazie, nebo Parcon a další samostatné akce (se samostatným účtem). Jako poslední před obědem měl slovo Martin Koutný, který vyjádřil obavu ne z Vaška a organizace, ale z toho, že si Vašek jen přilepí další cedulku ke svému conu a my nemáme jak ho sankcionovat. Nicméně minimalistická jednodenní akce se mu nezamlouvá, byla by jen lokálního významu.
       Po obědě se začalo hlasováním o Ludvíkovi a Mlokovi. Hlasování se zúčastnilo celkem 26 českých a slovenských klubů. Hlasování v obou kategoriích dopadlo poměrně jednoznačně, vítězové dostali minimálně dvojnásobek hlasů než druhý v pořadí. Výsledky nebudeme předčasně prozrazovat, s oceněnými se budete moci seznámit na Parconu.
       Poté se Porada vcelku bez problémů shodla na následujících nominacích na ceny Eurofandomu za ČR:
       Autor – Jarek Mostecký
       Nakladatel – Laser
       Výtvarník – vybere Rada
       Časopis – Pevnost
       Organizátor – podpoříme organizátory Istroconu
       Překladatel – Standa Komárek
       Fanzin – Interkom
       Začínající výtvarník – Martina Zrostlíková
       
       Bylo rozhodnuto o pořádání podzimní porady: Březová 15. až 17. 10. s jednacím dnem v sobotu 16. 10.
       Na řadu přišla „perla“ Porady – hlasování o Parconu 2005. Randalf upřesnil kandidaturu Kopřivnice – po polední telefonické konzultaci přislíbil, že Parcon by šlo zorganizovat první nebo druhý víkend v září. Chotěboř dostala 11 hlasů, Kopřivnice 9 hlasů – žádný z kandidátů tedy nezískal rozhodnou většinu (potřebná nadpoloviční většina byla 14 hlasů), a tak otázka organizátora Parconu 2005 zůstala stále otevřená. Martin Koutný byl toho názoru, že rozhodnutí by mělo padnout již teď, navrhoval nové hlasování a lobboval za to, aby ti, kdo se hlasování zdrželi, dali svůj hlas Chotěboři. Naproti tomu Vašek Fořtík byl toho názoru, že takové rozhodnutí by dnes vzbudilo jen nevraživost, zejména u těch, kteří nesouhlasí s Chotěboří, protože stále je naděje, že by se Parcon mohl konat jinde. Pagi navrhl, aby se problematika organizátora Parconu 2005 s definitivní platností rozhodla na letošním Parconu v Brandýse, na zvláštní cca dvouhodinové poradě klubů v pátek večer. Všichni kandidáti (hlavně ti noví) by měli do konce července předložit svoji prezentaci. V Brandýse by pak hlasovaly všechny přítomné kluby, které v té době budou platnými členy Fandomu (tedy nejen ty, které hlasovaly na jarní Poradě). Tento návrh byl po krátké debatě přijat.
       Závěr Porady patřil „různému“. Organizátoři akcí a soutěží informovali o svých aktivitách (o nichž Interkom průběžně přináší aktuality), Dáreček by rád na podzim udělal seznam soutěží. Pagi ještě jednou promluvil o Sardenu a jeho zpravodajské roli a apeloval... „Houby, co bych apeloval, NAŘIZUJU – posílejte upoutávky, informace, do kalendáře. Jestli chcete, aby akce měly návštěvníky, ti se musejí o nich dovědět.“ Pagi rovněž navrhl podporu pro kluby, které posílají nevýdělečné členy na Porady. Podpora by se týkala příspěvku na ubytování. Rada připraví do podzimu regule pro rozdělení 2000 Kč pro potřebné, aby to již od podzimní Porady mohlo fungovat. Gror požádal, aby byl na webu zveřejněn seznam držitelů Mloka a Ludvíka, včetně nominací za ten který rok. Pagi vzpomněl, že je tomu již 25 let, co byl založen SFK Villoidus. „Už je to nějaký čas, co jsme urazili, mezitím i několik lidí.“ A tímto moudrem udělal tečku za oficiální částí Porady.
       (podle svých poznámek zpracovala Jiřina „Aquila“ Vorlová)
Jiřina
       

Z dopisů čtenářů

Lenka „Cellindra“ Weingartová a František „Flad“ Vlasák si stěžují na článek Lucky Čápové o Pragoconu, zdá se jim svou úrovní nezapadající mezi obvykle uveřejňované. Na celý jejich dopis nám v tomto čísle nezbylo dost místa a tak jen úryvek:
       Nenajdeme v něm (ve zmíněném článku) ani stopy po informacích, které by nám alespoň trochu nastínily celkovou atmosféru conu, nic o možnostech intelektuálního a fyzického vyžití, jež Pragocon nabízel, kromě hraní Dračího Doupěte a Magiců, což by (jak doufáme) nemělo být hlavní náplní conů.
       Autorka se vyhýbá čtenářům sdělit byť jen maličký kousíček z jinak celkem bohatého programu, který pravděpodobně ani neotevřela – viz o přednášce Františky Vrbenské a Leonarda Medka: „Vůbec jsme nestihli, o co tam šlo (což samo o sobě je formulace dosti podezřelá), ale podle bouřlivého smíchu a potlesku v místnosti to asi bylo velmi zábavné.“
        Doufám, že po následující reportáží vezmou Lucku na milost a uznají, že alespoň část věcí, které článku vytýkají, nějak souvisela s kvalitou popisovaného conu. Pragocon připadl chaotický a nepřehledný i mně, o více než třicet let staršímu účastníku spíše stovek než desítek conů a SF akcí. Nelze se pak divit nováčkovi, když místo pokusu o nalezení řádu v chaosu popisuje raději mikrokosmos své kartičkářsko-drakobijecké či jaké „rodinky“.
       Taurcon byl zjevně (strukturálně) jiný než Pragocon a domnívám se, že i to je důvodem, rozdílné struktury (a úrovně) obou článků.
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK