Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
11-12/2006
(233)


Štvorlístok nesplnených prianí

Jakub Macek prichádza s tovarom v našich luhoch a hájoch stále nie príliš rozšíreným – literárnou teóriou venovanou fantastike.

Jeho knihu Fandom a text tvoria štyri štúdie.

Titulná ponúka je úvahovosociologicky profilovaný text, v ktorom autor skúma fandom ako sociálny jav.

Úprimne sa priznám – ako človek so sociológiou neoboznámený už roky túžim po odpovedi na otázku, prečo fantastika okolo seba sústreďuje špecifický okruh ľudí, v čom spočíva jej špecifickosť. Že nie je literárnej povahy, to môžem vyhlásiť zodpovedne a s istotou, pri riešení otázky to však nepomôže.

A nepomôže ani Macekov text. Je celkom možné, že na štúdiu kladiem požiadavky, ktoré pred ňu nekládol autor, ale logicky usporiadaná, konštatačná rovina textu, v ktorej sa zopakuje to, čo už vieme – teda že fandom sa od okolia odlišuje, spresní sa, čím sa odlišuje, pričom otázka prečo a objasnenie príčiny neorganizovanosti ostávajú v nedohľadne, ma neuspokojuje. Neviem, možno chcem priveľa. Dúfam, že len zatiaľ.

Druhá zo štúdií pod názvom Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000 ponúka prehľad a motivický i tematický rozbor Ikarie, Nemesis, Interkomu, Dechu draka a Ramaxu. Autor sa zameriava na rozbor úrovne publicistiky, takže sa v texte stretneme s recenziami recenzií a miestami nakukneme aj do zákulisia sporov, polemík a „fandomových vojen“. Cenná je autorova snaha o objektívny a nanajvýš korektný pohľad. Vďaka nej som sa dozvedel naozaj mnoho.

Krátka práca Mezi Star Trekem a Dallasem zaujme vyváženým postojom autora, ktorý neupadá do bezbrehéhu obdivu fantastiky a triezvo ju hodnotí ako jeden z fenoménov v kontexte popkultúry i kultúry všeobecne. Macek v konečnom dôsledku nepovyšuje samotné dielo ani jeho divákov (celkom správne považuje za neférové porovnávať aktívneho trekkies s radovým divákom Dallasu), ale fandom ako kreatívnu subkultúru, v rámci ktorej miestami nie je dôležité, čo sa prijíma, ale ako sa to prežíva a miera kreativity je väčšmi vložená než daná. Pri dotiahnutí viacerých postrehov by podľa mňa autorovi – v prípade, že sa k textu ešte vráti – mohla pomôcť štúdia venovaná fenoménu Star Treku v knižke Ondreja Herca Cyberpunk.

Druhá kratšia práca (Muggletonův post-subkulturalizmus a postmoderní autenticita) načrtáva problém odlíšenia elitárstva moderny od postmoderného popkulturalizmu, založeného na hre, pokorení výlučnosti, seriálovosti a deautentizácii.

Táto štúdia v zhŕňajúcej podobe opakuje už mnohokrát inými konštatované a vzhľadom na kvantitu ponorov do textu pána Muggletona pripomína skôr rozsiahlu odbornú recenziu, v ktorej nás recenzent informuje o podstate diela.

Knižočka Jakuba Maceka vcelku prináša viacero zaujímavých postrehov, ktoré potešia oko priaznivca fantastiky a rozšíria jeho obzor.

Osobne by som však predsa len dal prednosť textu s usporiadanejšou koncepciou, ktorý by autorovi umožnil problémy väčšmi rozviesť, nielen načrtnúť. Knižku pre tému, nie knižku pre knižku, radenie textov v ktorej tak trocha vanie príležitostnosťou a príležitosťou dostať z písacieho stolíka všetko publikovateľné.

Nie je nemožné, že titulná štúdia sa po dotiahnutí východísk stane námetom na osobitnú knihu, kde sa možno dozviem aj odpoveď na moje prečo.

Miloš Ferko

Jakub Macek: Fandom a text, vydavateľ:Triton Trifid, miesto vydania: Praha, rok vydania: 2006, počet strán: 148, cena: 209 sk.


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index