Logo rubriky
3/1998
  Překlady (další) (152)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

Jak se překládal Poslední jednorožec

Tento článek doporučuji k přečtení pouze těm, kdož četli Posledního jednorožce od Petera S. Beaglea, líbil se jim, a krom toho občas rádi nahlížejí literatuře pod sukně. Ať jej však raději nečte nikdo, kdo byl knihou příliš stržen, neboť tento článěk její obsah silně relativizuje.
       Aby bylo mezi námi jasno, nejsem natolik soběstředný, abych musel každý svůj překladatelský počin zvěčnit článkem v Interkomu. To Zdeněk Rampas, šéfredaktor, si u mě tuto stať objednal a já tímto vyhovuji jeho žádosti. Jelikož jsem nikdy nic podobného nepsal a nemám pro takovou příležitost žádný vhodný mustr, bude tento text poněkud neuspořádaný.
       Nápad přeložit Posledního jednorožce na mne přišel ve chvíli, kdy jsem originál této knihy spatřil v rukou MK, an z něj předčítá posluchačům. Myšlenka to byla zcela impulzivní a nenadálá, prostě jsem už dlouho nic nepřeložil. Znal jsem děj oné knihy z četby polského překladu - kdybych měl pročtený originál, možná by mě podobná šílená myšlenka vůbec nenapadla.
       Na knize jsem pracoval notně přes rok, ale krom toho jsem většinu času vykonával své normální pracovní povinnosti - vyhovovala mi možnost nechat myšlenky a úvahy `uzrát'. Kamarád Honza Liška mi sehnal mailovou adresu člověka vedoucího v Americe webovou stránku pojednávající o Posledním jednorožci (Marca Hairstona, asi pětapadesátiletého amerického astrofyzika), s ním jsem probral některé věci a ještě později jsem z něj vymámil adresu samotného autora a spoustu problémů vykorespondoval s ním.
       Jeden známý Petera Beaglea byl u mě na návštěvě. Ten svého přítele spisovatele charakterizoval jako člověka, který miluje slova, rád si s nimi pohrává a zahrává, zkoumá je a experimentuje s nimi. Velmi trefná charakteristika; ovšem na druhé straně lze propracovaný text podobného jazykového gurmána jen stěží pořádně přeložit, byť překladateli práce s ním skýtá netušený požitek. Co bylo tak složitého?
       
       a) Jména.
       Jednorožka sídlila v šeříkovém lese - kdo knihu přečetl, zřejmě se s termínem sžil, ale zpočátku to byl určitě pořádný šok. Že se vám to nelíbí? Mně taky ne. Ale jinak jsem z této pasti, vytvořené rozdílností jazyka českého a anglického, vyklouznout nedokázal. Možností bylo jen několik:
       - v novém dabingu animovaného zpracování se na jednorožčino pohlaví vůbec nehledí (přestože vypadá velice žensky) a až do proměny používají výrazu: `ten jednorožec'. `Toho' jednorožce samozřejmě mluví vemlouvavě ženský hlas - zkrátka poněkud jiné výrazové prostředky, v knize nepoužitelné. Možná by se pak jednorožec mohl proměnit v nahatého jinocha, jehož nesmělost by se na Moranově hradě snažila přemoci bojovná princezna zabíjející za tímto účelem draky (při dnešních amerických feministických deviacích zjevně možné, ale nechtěl jsem z toho udělat frašku [a tak daleko snad ještě nikdy žádný překladatel ve volnosti v nakládání s textem nezabrousil]).
       - Jednorožec sídlila v šeříkovém lese. I o tomhle jsem uvažoval, leč jen krátce. Zatímco nové slovo si čtenář po chvíli `zafixuje', takovéhle vykloubení z vazby by jej vystrašilo pokaždé, když by naň narazil. Neúnosné.
       - laň, klisna jednorožce - snad použitelné, kdyby se ono slovo nevyskytovalo v textu tak často, ale zhruba 320 opisů bych já, který mám rád text hutný a úderný, asi nepřežil. Krom toho to působí jako cosi poněkud méněcenného a od jednorožce odvozeného. U všech živočichů, kde bylo rozlišení důležité, si Češi mužský a ženský rod jasně rozlišili názvem.
       - jednoroh(žk)yně, jednorožice, jednorožka - možností nám znatelně ubylo. Problémem je, že ani jedno z těchto tří slov nezní moc normálně. Zatímco první dvě mi připadají jako humpolácké zhrubění jména (zvláště koncovka -yně), třetí je zase mírnou zdrobnělinou, ale co se dá dělat. Jednorožka si jemnější přístup zaslouží.
       - dej jí jméno - i takovéhle rady jsem dostával a obvykle jsem je odbýval dotazem: „Jaké?“ Zřejmě by to chtělo prodiskutovat s autorem, ale - ojojoj - já bych se do podobné diskuse, byť poštou, tedy na vzdálenost delší hole, stejně pouštěl velmi nerad. Alespoň osobně se domnívám, že jednorožčina bezejmennost má svůj filosofický podtext - totiž že ona, jsouc jednorožcem, zkrátka žádné jméno nepotřebuje a obejde se bez něj, ona zkrátka je (v těchto mých úvahách mě poněkud ovlivnily statě Ericha Fromma). Polský překladatel to vyřešil tak, že jí dal jméno Jednorohá, které téměř důsledně neskloňuje, ovšem v polštině se toho vůbec ohýbá méně než v češtině.
       Byla však jistá mez, za níž jsem se neodvážil jít. V celé knize (alespoň doufám), jsem slovo jednorožka nevložil nikomu do úst, ostatní mluví důsledně pouze o `ní', o jednorožci nebo o jednorožcích. I ona sama o sobě smýšlí jako o posledním jednorožci. Výraz jednorožka používá toliko neviditelný vypravěč knihy. Ony zásady jsem si ovšem nestanovil předem, nýbrž postupně vykrystalizovaly během práce - zkrátka jsem zkoumal, co se ještě snese a co už nikoli.
       „Rudý býk krále Morana,“ zamumlala. ... král Moran se mě snad nejvíce natrápil a zatímco k jednorožce jsem dospěl poměrně záhy a pak už nad problémem jen tak platonicky dumal, Moran mne pronásledoval málem až do dne vydání. V originálu zní toto jméno Haggard.
       U Morana byl ten problém, že slovo vyjadřovalo příliš mnoho. Sám Beagle mi na první dopisový dotaz stručně napsal: jednak je to přídavné jméno znamenající být gaunt - vyzáblý, vychrtlý, ponurý, wasted - (spíše se používá pro vypleněnou zem či zmarněný čas) či mít exhausted - vyčerpaný, prázdný vzhled. Krom toho to v sokolnictví znamená nevycvičeného (divokého) sokola. Dále pak dodává, že většinu času, zvláště pak, když psal tuto knihy, pracuje pomocí instinktu a smyslu pro jazyk a věci mu do sebe zapadají samy. Později pak prý předstírá, že přesně věděl, co proč a nač dělal. Nu, já mu to stejně moc nevěřím.
       Marc Hairston toho jméno charakterizoval jako nejpřiléhavější z celé knihy, což rovněž o čemsi vypovídá. Dále používá podobného vysvětlení jako Beagle: `jméno vyjadřující vychrtlý vzhled vyčerpáním, starostmi nebo hladem'.
       Já bych k tomu dodal, že Haggard je navíc zcela obyčejné anglické jméno - někteří scifisté snad ještě znají autora Dolů krále Šalamouna, plodného spisovatele Henryho Ridera Haggarda, který se jistě nejmenoval nijak neobvykle - řekněme nikoli Novák, ale takový Petrovský už klidně.
       Sehnal jsem si i názor lingvistův (Petra Štrosy, pokud ho někdo znáte): „Haggard nejspíš souvisí s pův. haga - živý plot, ohrada, ochrana, od toho se v germ. jaz. odvozovaly i názvy čarodějnice (angl. hag <<heagtesse>>, něm. Hexe <<hagazussa>>), ale samo haggard je z franc. hagard a původně znamená neochočený jestřáb;“ ústně mi bylo řečeno (aniž dotyčný četl knihu a znal širší souvislosti problému), že by se tedy mohlo rovněž jednat o osobu žijící na chráněném/vysokém/osamělém místě.
       Pěkné, moc pěkné. Jediný problém byl v tom, že český ekvivalent pro tuto množinu výrazů a významů jsem nebyl schopen najít. Netvrdím, že neexistuje, ale nějak mi nepřišel na rozum. Více než rok jsem čekal, kdy mi to v hlavě cinkne a to slovo se tam náhle objeví, čisté a zřetelné, jako bych ho měl vymyšlené odevždy. Občas jsem si dokonce listoval telefonním seznamem a snažil se najít nějaké hezké významové jméno typu Skočdopole, které by pasovalo na Haggarda. Jak se blížila uzávěrka, byl jsem stále nervóznější a nakonec jsem se spokojil se jménem, s nímž jsem si pohrával už delší dobu. Pravda, osobně žádného Morana neznám, v pražském telefonním seznamu je všeho všudy jeden, leč v tom slově je mor i Morana, Slovanům by tedy mělo relativně vyhovovat. Morubrany pak v originále sluly Hagsgate - tedy něco jako Brána, kterou přišel hag (viz výše). Nechci se v tom podrobněji patlat.
       Dršková Bětka to myslí dobře... tahle ženská mi svým jménem taky pěkně zatopila, skoro jako by po většinu překládání stála za mnou a kibicovala. V originále Molly Grue. Musel jsem to změnit už proto, jak špatně by se tohle jméno skloňovalo. Dokonce i křestní by nebylo úplně bez úrazu [s Mol(l)yným nebo s Mo(l)liným?]. Dalším z důvodů změny bylo, že po prodrání se mnoha vrstvami díla jsem dospěl k závěru, že se mimo jiné jedná o prostý příběh chlapa a ženské a že nemá smysl ho dále komplikovat anglickými jmény, když ty základní neverbální věci se dělají všude stejně. Šmendrik (v orig. Schmendrick) byl naštěstí matoucí i pro anglofonní čtenáře, čímž mě v tom podpořil. Jméno Běta mi vytanulo v mysli náhodou, ale držel jsem se ho z určitých důvodů; byla to taková zlatá střední cesta. Nechtěl jsem jméno znějící příliš nově a moderně (alespoň pro mě, já se ve vlastních jménech nijak zvlášť nevyznám) jako třeba Petra nebo Monika, ale nechtěl jsem ani jméno, které by příliš evokovalo svět našich babiček a prababiček a tím svým způsobem vyvolávalo pocit starodávnosti a neaktuálnosti příběhu. Nu, snad jsem nezvolil tak špatně.
       Se jménem Grue byl větší kříž. Nebyl jsem si tak zcela jistý, co vlastně znamená. Osobně jsem se naivně domníval, že se jedná o kořen z gruesome - děsný, děsivý, leč byl jsem rychle vyveden z omylu. Marc Hairston mi napsal: `Prolétl jsem svůj výkladový slovník a zjistil, že gruesome pochází ze skotského grue, což značí `chvěti se'. Já osobně jsem však Bětě (Molly) tohle slovo nikdy nepřisuzoval, když jsem četl její jméno. Naopak jsem si ho spojoval (a myslím, že Beagle také) se slovem gruel, grueling. `Gruel' je polotekuté jídlo složené z mléka a zrní, druh ovesné kaše. Tohle dneska nikdo nejí (a když chceme označit, co jíme, říkáme tomu ovesná kaše <>) a slovo se používá výhradně pro špatné jídlo ve fantasy nebo pohádkách, jaké dostávají vězňové nebo jaké si mohou dovolit jedině velmi chudí lidé. `Grueling' je přídavné jméno vyjadřující `těžký' nebo `obtížný' a spojuje se téměř výhradně s prací nebo úsilím jako: „Čtyřicetihodinová oprava písemných maturitních prací bez zamhouření oka byla vyčerpávajícím (grueling) úsilím. Takže se domnívám, že grue je jednak narážka na mizerné jídlo, které Běta vařila pro Kujóna a jeho kumpány, ale hlavně to vyjadřuje Bětin vyčerpávající život až do chvíle, než přišla jednorožka a (dosl.) duševně ji obnovila.'
       Bezvadný výklad; a co na to autor?: `Spíše než k anglickému gruesome se slovo váže k francouzštině (Beagle je podle všeho vůbec velký frankofil), kde grue znamená jednak jeřáb (toho ptáka, prosím, ne ten stroj) a jednak prostitutku.' Pak mi Beagle chvilku shovívavě vykládal, že jsem si předsevzal dost šílený úkol, když chci přeložit právě tuhle knihu.
       Nicméně jsem zaútočil znovu a tu otázku (trochu přeformulovanou a s pár příklady) položil ještě jednou. Tentokrát jsem se od autora dozvěděl: `Pro potřeby překladu bych doporučoval soustředit se na `odpudivý' či `děsivý' aspekt slova. Nezvolil jsem to jméno přesně z toho důvodu (pozn. MB: Stejně mám pocit, že to bude nějaká přezdívka Beagleovy první lásky, což se nikdy nikdo nedozví, a upřímně řečeno, já jako překladatel bych se to ani nechtěl dozvědět <>) ale bude lépe vyjít z anglické varianty než z jejího francouzského ekvivalentu.'
       Nakonec jsem tedy vyšel zpola z Hairstona, trochu z Beaglea a trochu ze sebe. Dršková je jednak odkaz na dršťkovou polévku, kterou ze srdce nesnáším (a jako levné jídlo mi utkvěla z dětství), a jednak narážka na Bětinu hubatost (nevím, zda `dostat držkovou' je dnes ještě obecně známé pojmenování pro `dostat vynadáno', ale já to alespoň znám. Nikoho určitě nebude zajímat, že u kořeně nápadu leží (jako správné hnojivo) jeden starý idiotský vtip.
       Janku Jiskryši, buď tak laskav... „To tak, Kujóne, už teď je polívka řídká jako flus... Dvojice mírně operetních lupičů mi dala nejméně práce. V originále Captain Cully a Jack Jingly. Vycházel jsem z toho, že oba, jako milovníci anglosaské poesie, budou chtít především být aliterováni (tedy mít stejná počáteční písmena obou jmen, což je [bylo] u Anglosasů stejně populární typ rýmu jako u nás asonance [tedy ladění konců slov či řádek... <>]).
       Kujóna jsem nakonec, myslím, pěkně trefil. Cully, podle slovníku... slang. kamarád, kumpán; zast. hlupák, ťululum.
       S Jankem Jiskryšem to bylo horší, jingle totiž znamená cinkat a C mi nepřišlo jako moc znělé písmeno a vůbec jsem měl (i se Z jako zvonit) problém najít nějakou pěkně údernou kombinaci křestního jméne a příjmení, o jakou by tenhle dvoumetrový `básník' stál (takže veškeré `Zvonimíry' jsem vyloučil hned v prvním kole). Nu ano, nakonec jsem musel vzít nůžky, odpárat mu všechny ty zatracené zvonečky, rolničky a cingrlátka, co jich měl po sobě našito, a přišít mu na kazajku zrcátka. Vrhat do okolí prasátka je konec konců pro lupiče skoro stejně strašný úděl jako neustále zvonit. Nakonec jsem o tom napsal i Beagleovi; kupodivu mu to nebylo proti mysli a podotkl jen, že je rád, že pojímám jeho knihu v tak širokém kulturním kontextu a vracím onu postavu zpátky k Zrcadlovému rytíři`Dona Quijota', odkud byla převzata. Inu, mě to taky překvapilo, jak mám široký rozhled po tomdlectom kulturním kontextu. Někdy si budu muset Dona Quijota přečíst.
       
       b) Motýl.
       Několik lidí mi říkalo, že když četlo motýlův dialog s jednorožkou, mohlo se potrhat smíchy. Tedy, potěšilo mě to, ale když já jsem prvně přečetl daný text v angličtině, do smíchu mi nebylo. Motýl byl základní důvod, proč jsem začal Beaglea (či jiného Amerikána kovaného v Posledním jednorožci) shánět. Po prvních několika přečteních celéknihy jsem sice nepochopil spoustu jednotlivých narážek, ale mohl jsem alespoň doufat (sic!), že na ně sám časem přijdu. Ale konkrétně motýl byl okřídlená překladatelská tragédie. Několik stran textu sice v srozumitelné angličtině, avšak celkového naprosto nesrozumitelného významu. Mohl jsem se sice utěšovat, že je ta postava šílená, avšak i šílenství má nějaký vnitřní smysl, nějakou metodu. Marc Hairston mi osvětlil (co už jsem tušil), že se jedná vesměs o citáty, a jako vzdělaný, rodilý Američan mi dohodil zhruba jednu až dvě desetiny. Beagle byl naštěstí vstřícný a napsal mi o tom dlouhý dopis s výčtem pramenů. Abych vás dále neotravoval plkáním, jak na mě motýl působil, zde jsou originální prameny: americká lidová - Yeatsova báseň - Shakespeare - Landorova báseň - televizní reklama - Shakespeare - americká lidová - Yeatsova báseň - Rostand (Cyrano) - pohádka bří Grimmů - pointa trochu přisprostlého vtipu, který měli tou dobou s jedním kamarádem hodně v oblibě - americká lidová - stará skotská lidová - píseň z muzikálu - báseň E. A. Housmana - středověká anglická hra (bohužel už si nedokázal vzpomenout na název) - dětské rozpočítávadlo - báseň E. M. Hopkinse - americký spirituál - Shakespeare - Miltonova báseň - slavná středověká (anonymní) píseň - rozhlasová reklama (prý ji zrovna vysílali v rádiu, když text psal) - Kurtzova poslední slova z Conradova Srdce temnoty - Shakespeare - Kipling - Shakespeare - úvodní věta oblíbené písně orchestru Duke Elingtona - americký spirituál - Gilbertova báseň - americká lidová z minulého století - další anglická středověká hra - Shakespeare - strašidelná píseň z alžbětínské doby - Poe (Eldorádo) - vánoční koleda - slavná reklama z 50. let - Starý Zákon - Beagle - Shakespeare - Kipling - ukolébavka - muzikál Carousel...
       Kdybych se pokusil hledat případné české překlady daných děl, zřejmě bych byl dnes k zastižení výhradně ve slušivé svěrací kazajce, jakmile by mě sundali z toho stromu. Ostatně, mnohé z těchto textů jsou pro Američany slavné a dokonce i „kultovní“ pro jistou skupinu, čehož bych otrockým překladem jen těžko docílil. S Beaglem jsme se celkem rychle shodli na tom (tedy já k tomu zvolna došel, když jsem trávil možnost, že jsou to všechno kulturní narážky, Beagle to navrhl hned v prvním dopise), že je potřeba vyhledat místní kulturní odkazy. Nebylo to bez obtíží. Beagle tento text psal, když mu bylo dvacet tři let (v roce 1962; Poslední jednorožec jen mimoděk působí jako parodie na dnešní explozi špatné fantasy), právě když vylezl z vysoké, nabušen vědomostmi o básňové a písňové tvorbě svého národa (navíc se o tato témata i sám, dobrovolně zajímal), zde je naplno využil a pěkně se vyžil. Úplně si dovedu představit, jak rozvichřen sedí u psacího stroje, pochechtává se a kupí dohromady různá staletí, různé básníky, vysoké i nízké styly. Na to ovšem potřebujete vzdělání, což byl problém. Písničky mám rád, ale poesie mi nikdy moc nešmakovala; co se toho týče, kniha nenarazila na nejlepšího člověka. Kromě toho zde byly ještě dvě podmínky - motýlova mluva není úplně šílená, citáty v podstatě odpovídá na otázky, byť třeba překrouceně; jako další princip fungují záměrné protiklady, vedle vzletné poesie se obvykle ocitá něco velmi lidového či pokleslého (reklamy), přičemž často dvě polovice takovýchto textů tvoří dohromady jednu smysluplnou větu. Beagle mi úkol alespoň trochu ulehčil tím, že zdůraznil, že motýl si texty trochu přizpůsobuje, pokud se mu `nehodí'. Nu, všichni jste viděli, jak jsem se s tím popasoval (nedovedu si představit, že by někdo Posledního jednorožce nečetl a dorazil v článku až sem).
       Zde jsem chtěl původně uvést své prameny, ale ono se mi jejich utajení bude ještě někde hodit. Takže bych to vyhlásil jako takovou soutěž. Kdo chce mít šanci získat zajímavou drobnost, nechť mi (nebo na adresu Interkomu) pošle co nejúplnější výčet pramenů citací, které jsou v českém překladu Posledního jednorožce použity. Výherce odměním. Uzávěrku vyhlašuji do konce školního roku; není žádný spěch.
       
       c) Verše.
       Peter S. Beagle je rozený veršotepec; ještě přesněji pěvec, minstrel a skald; s obrovským smyslem pro písňový rytmus verše. Smůla. Mně se podobné nadání vyhnulo a narážím na podobný problém neustále - ve většině věcí, které se rozhodnu překládat, jsou nějaké verše. Sám jsem si ale troufl jen na rýmovačky z Domu vědmy z vršku a zbytek vždy nakonec pokorně (a se značnou nevolí) přenechal někomu jinému. Faktem zůstává, že zatímco text jsem soustavnou prací poměrně schopen zušechtit, s verši nehnu, ani kdybych měl pár volů.
       Mám navíc podezření, že některé verše z Posledního jednorožce existovaly ještě dřív, než byly „obaleny“ textem - proto k němu v originále tak strašně přiléhavě pasují. Nejprve jsem tedy otravoval Honzu Kantůrka (již mi překládal nějaké básně do Howarda). JK byl tak laskav a problému se ujal, přestože měl tou dobou ještě spoustu dalšího překládání (jednal tak zřejmě hlavně z vrozené dobré vůle a taky trochu, aby se vymkl pracovnímu stereotypu). Měl se mnou značné potíže, poněvadž jsem měl určitou představu, jak by měl konečný vzhled českých veršů vypadat, což není nic příjemného - pracovat na překladu básně, jíž máte naplnit očekávání někoho jiného (často navíc víceméně v rozporu s realitou národního jazyka, do nějž se všechny požadavky prostě nevejdou). Pratchettův dvorní překladatel během několika měsíců opravdu přeložil a zbásnil úplně všechno a já samozřejmě nebyl s některými básněmi spokojen (ještě žiju, to je důkaz páně Kantůrkovy velké trpělivosti). Dohodli jsme se tedy, že budu obcházet ještě jiné lidi a pak si zvolím mně vyhovující nejlepší varianty (další důkaz, kdyby takhle někdo odbyl moji práci, nakopal bych ho do kulata). Od JK jsem nakonec použil tyto básně (je to vlastně strašně nespravedlivé a neprofesionální, že jsem jednotlivé básníře neuvedl vždy přímo pod daný text, ale nechtěl jsem rozbíjet kompozici díla jako jednotného celku): střípek lidové písně ze str. 17 (1.), prorockou báseň ze str. 48 (5.), ukolébavku ze str. 51 (6.), minstrelovu „bujnou“ píseň ze str. 66 (7.), uvážlivou píseň ze str. 121 (11.), Bětin popěvek ze str. 140 (12.) a svůdcovu píseň ze str. 161 (13.). Klíčovým problémem zůstávalo, že jsme se neshodli na přesném znění čtyř slok písně ze stran 29, 30, 37 a 85. Pro případné zájemce dále uvádím znění originálu i můj doslovný překlad:
       
       What is plucked will grow again,
       What is slain lives on,
       What is stolen will remain-
       What is gone is gone.
       
       What is sea-born dies on land,
       Soft is trod upon.
       What is given burns the hand-
       What is gone is gone.
       
       Here is there, and high is low;
       All may be undone.
       What is true, no two men know-
       What is gone is gone.
       
       Who has choices need no choose.
       We must, who have none.
       We can love but what we lose-
       What is gone is gone.
       
       Co vytrháno je, znovu vyroste,
       Co zabito je, ožije,
       Co uloupeno je, to zůstane,
       Co je pryč, je pryč.
       
       Co v moři se zrodí, zmírá na zemi,
       Vše měkké je pošlapáno,
       Co je dáno, spálí dlaně,
       Co je pryč, je pryč.
       
       Tady je tam, vysoko je nízko,
       vše se dá odčinit (zanedbat).
       Co je pravdou, dva lidé nevědí,
       Co je pryč, je pryč.
       
       Kdo má volby, volit nemusí,
       My musíme a žádné nemáme,
       Můžeme milovat, jen to co ztrácíme,
       Co je pryč, je pryč.
       
Velmi krásný a překladatelsky nepříjemný text. Krátký, hutný, s obsahem a ještě s opakujícím se refrénem, na nějž se tím pádem musí rýmovat druhý řádek. Můj původní návrh na refrén „Co je pryč, je pryč“ neprošel, poněvadž se ukázalo, že se s ním vesměs rýmují slova jako míč, rýč a tyč, tedy významově dosti nevhodná. JK pak přešel na „Co pomine, to pomine,“ nicméně se natolik striktně držel mé varianty překladu (ono odchylte se někam, když vám ten Bronec pořád vykládá, jak jsou v každém slově skryty skryté smysly a dvojsmysly), takže výsledek nebyl příliš rytmický. Mně však právě tyto sloky přišly jako velmi důležité, takže jsem pátral po dalších kandidátech múzy poesie. Naskytla se Daniela Binderová, která již byla jedním z těch, kdo předtím četli a korekturovali prozaickou část Posledního jednorožce a jelikož se jí dost líbila, byla ochotna pokusit se o zbásnění. Zbásnila toho víc - u zmíněných čtyř slok použila refrén „Co život vzal, to vzal“ a byla opravdu velmi blízka toho, abych zmíněné verše použil, jenže čtvrtá sloka (našlapaná smyslem) se jí bohužel vymykala z rytmu dalších tří. Nicméně jsem použil její: princeznin popěvek ze str. 83 (8.) a závěrečný duet ze str. 224 (14.) - zvláště u toho jsem měl pocit, že nádherně ladí s rytmem originálního textu. Základní problém však zůstával; abych vás dál nenapínal, zbylé texty nakonec přebásnil Pavel Houser, který byl na rozdíl od předchozích překladatelů natolik morousovatý, že mě donutil k dílčím ústupkům (ona už mezitím minula asi pátá plánovaná uzávěrka a zvolna se blížilo datum vypršení autorských práv). Takže zmíněná čtvrtá sloka nakonec skončila se šesti řádky a - aby se zachovalo zdání jedné písně - druhá také dostala o dva řádky navíc. Výsledný refrén „Že pryč je, co čas vzal“ jste zřejmě četli, ale pochybuji, že přitom někdo tušil, jak mozolné k němu bylo putování. PH tedy přeložil sloky ze stran 29 (2.), 30 (3.), 37 (4.) a 85 (9.). Ujal se při té příležitosti i proroctví na str. 95 (10.), čímž byla kniha dokonána. Proroctví bylo také dosti problematické a hlavně se strašně dlouho nevědělo, že Moran bude Moran a Morubrany Morubrany.
       
       d) Hříčky.
       Zde jsem se chtěl rozepsat o rozličných detailech. Kniha je totiž v originále psána velmi jiskrným jazykem a doslova napěchována různými drobnůstkami, které ozvláštňují a okrašlují text - jako maličké kudrlinky na středověkém písmu. Kromě neustálého boje s různými slovními hříčkami (vyhraného často až s autorovou pomocí) jsem kupříkladu zjistil, že prozaický text občas náhle přechází do několika veršů v promluvě jednotlivých postav, aby se hned zase nenápadně vrátil zpátky. Různé podivnosti se tedy vysvětlily tím, že anglický text obsahoval rytmus, který jsem zpočátku přehlédl.
       Ale nebudu o tom psát. Ať zůstanou i v českém překladu nějaká drobná tajemství - snad vás to časem donutí přečíst si knihu podruhé.
       Na závěr bych snad ještě rád zdůraznil opravu jednoho mylného zdání. Poslední jednorožec bývá často (viz recenze v SF&F) považován za novou knihu, která se mimo jiné pošklebuje módní fantasy a dělá si z ní šprťouchlata. Není tomu tak. Letos tomu bude právě třicet let, co prvně vyšel, a psán začal být ještě asi o pět let dříve. Je to zvláštní výhonek žánru fantasy vyklíčivší v době, kdy se ještě nemuselo všechno zdůvodňovat, popisovat, mapovat a rejstříkovat. Snad ten čas přijde zas.
Michael Bronec
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK