Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
6/2006
(229)


Čtenářův průvodce po Interkomu

K obsahu

V tomto čísle nenajdete oblíbený Nebulvár Libuše Čermákové, podle naší informátorky je Libuše nyní zaměstnána důležitějšími a snad i příjemnějšími věcmi, než je sepisování obrázků ze života fandomu na venkově. Přejme jí to.

Nicméně milovníci exotiky nepřijdou zkrátka, cyklus článků o civilizačním šoku při stěhování do USA bude nejméně tak zajímavý a napínavý jako příběh asimilace v Krásné Vsi.

Když jsme se naposledy v Kvarku zabývali Lukjaněnkovými (a Vasiljevými) Hlídkami, dostalo se nám kritiky, že jde o text spíše seznamovacího než analytického charakteru, přinášíme tedy podrobnější čtyřrecenzi z pera Jarka Kopečka.

Rovněž se podruhé vracíme ke knihám Vlak do pekla a 2006: Česká sci-fi, zde žádné výtky nebyly, některé knihy si to zkrátka zaslouží, ať již tak či onak.

Parcon – Taurcon

Doufáme, že jste v minulém IK nepřehlédli možnost přihlášení na Parcon 2006, zde je cena vstupného:

1. 7. až 20. 8. 2006:  350 Kč

Na místě:          400 Kč

Informace o hotelovém ubytování stále nejsou k dispozici.

Z programu vám můžeme prozradit, že Nalim Lidochaz chystá odtajnit část své produkce pro letošní Fénixcon.

Festival fantazie

Omlouváme se čtenářům, že v minulém čísle nenašli žádné informace o právě probíhajícím Festivalu fantazie v Chotěboři. Pořadatelé nám neposlali žádné materiály a v těch vedrech nás nenapadlo iniciativně se pídit sami.

Smutný začátek prázdnin

Zemřeli šéfové SFK Nekonečno/Košice Eduard Simon a SF klubu Plutonium/Ostrava Jarmila Plutová a ilustrátor a komiksový kreslíř František Kobík. Vzpomeňte si na ně občas.

Zdeněk Rampas

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 15. června 2006 František Kobík, kterého znají především čtenáři časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců jako kreslíře komiksů. Byl to však i skvělý ilustrátor, ať beletristických příběhů, nebo jako autor technických kreseb.

Milovníci scifi si připomenou zejména Kobíkův výtvarný podíl na vzniku komiksů v ABC, autorů a scenáristů Vlastislava Tomana a Václava Šorela. Ať už to byla Tomanova série příběhů ze Žluté planety - Kruan (Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství, Kruanova cesta, Kruan a bohyně) nebo Druhá výprava, či Šorelova Galaxie a Vzpoura mozků nebo Tvrz.

Kobíkova komiksová kresba byla osobitá a přispěla významnou měrou k rozvoji kreslených příběhů v bývalém Československu ve druhé polovině 20. století. I když ho v druhé polovině devadesátých let postihla vážná nemoc, obětavě dokončoval práci na Tomanově seriálu Kruan a bohyně. V roce 2002 se ještě nakrátko vrátil ke své práci komiksem Poutníci, který pro Čtyřlístek napsal opět autor a scenárista Vlastislav Toman. Právě s ním vytvořil nejvíce komiksových příběhů, mimo jmenované i klubácký seriál Strážci.

Opětovnému návratu nemoci v poslední době však už vzdorovat nedokázal. Zemřel sotva měsíc před svými 73 narozeninami, které by oslavil 17. července.

Vlastislav Toman


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index