Logo rubriky
7/2000
  SF & F Workshop (další) (175)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2000

Jarní porada SF klubů 2000

O víkendu 14.–16. dubna 2000 se do ubytovny Pohoda v Březové nad Svitavou vrátila porada SF klubů. Jednacím dnem byla tradičně sobota, tedy 15. duben. Začátek jednání stanovil Pepa Vašát na 9:09, a plán se mu podařilo dodržet, přestože na programu pátečního večera se objevily takové věci jako náročný test z Pratchetta a dramatický film „Hon na lišáka“.
       Loňská podzimní porada zanechala Radu fandomu bez předsedy; navíc tehdy sice Zdeněk Rampas záludnou kličkou zachránil členství Vaška Pravdy v Radě, ale v e-mailové konferenci SF klubů pak za onu kličku Piter (Martin V. Kučera) Vaška napadl a Vašek Pravda odstoupil definitivně. Rada se pak sešla na Draconu, kooptovala Pagiho (Petra Holana) a zvolila předsedou Pepu Vašáta. Proto si teď Pepa Vašát, ocitovav několik ilustrativních výroků z e-mailové konference, nasadil vojenskou helmu a chopil se řízení porady.
       Shrnul vývoj a činnost Rady od porady do porady, a pak se pustil do právních záležitostí Fandomu. Stanovy Československého science fiction a fantasy fandomu vznikly v roce 1990, po rozdělení federace roku 1993 byly upraveny a doplněny o smlouvu mezi českým a slovenským Fandomem. Jejich znění jsem nestihl ani zaznamenat ani sledovat – snad se objeví v Interkomu (a možná v něm už kdysi vyšly); vlastně ani nevím, jak přesně zní úplný oficielní název Fandomu. Ke stanovám patří statuty Parconu, Ceny Karla Čapka, Mloka za zásluhy a Ludvíka; v posledních dvou případech jsou pravidla obzvlášť živelná.
       Nejpropracovanější je statut Parconu – první verze existuje od roku 1996 a loni přišel Vašek Pravda s novým návrhem, ke kterému měli zájemci vznést do letošní jarní porady připomínky. Návrh (upravený podle připomínek, jestli někdo s něčím přišel) by měl vyjít v dohledné době v Interkomu a na podzimní poradě se o něm bude hlasovat. Koncem loňského roku dal Pagi za 4000,- Kč (polovinu majetku Fandomu) zaregistrovat ochrannou známku Parcon v několika nejdůležitějších kategoriích (na deset let); bohužel už se nedá nic dělat s tím, že si stejné jméno zvolila jistá firma a zaregistrovala si internetovskou doménu parcon.cz. V současné době ještě probíhá na příslušném úřadě (pro průmyslové vlastnictví, nebo jak se mu to říká) rešerše, zda nemá náhodou tutéž známku registrovánu v příslušných kategoriích už někdo jiný.
       Cen Karla Čapka existuje několik. Ani jedna snad dosud nemá registrovanou ochrannou známku, a tak Pepa Vašát navrhuje investovat zbytek peněz Fandomu do její registrace. Doufám, že se to nedonese předčasně nikomu z provozovatelů konkurenčních CKČ.
       Fandom byl registrován u statistického úřadu roku 1990, a to na adrese Egona Čierneho. Adresu bude vhodné změnit na Zdeňka Rampase, doživotního prezidenta Fandomu (a také majitele nakladatelství Nová vlna). Mimořádně žádoucí je pak dodat k registraci aktuální verzi stanov (tu z roku 1993). Další právní nesrovnalostí je informační bulletin, jenž je snad Fandom ze zákona povinen vydávat: Interkom totiž nevydává Fandom, nýbrž živnostník Nová vlna. Uvést tento stav de jure do pořádku vyžaduje uzavřít smlouvu mezi Fandomem a Novou vlnou.
       Protože porada je usnášení schopná, jen když se jí účastní nejméně třetina klubů, bylo třeba určit, kolik SF klubů celkem ve Fandomu je a kdo všechno na poradě zastupuje nějaký SFK. Definici SFK stačilo přečíst ze stanov – je to klub působící v oblasti fantastiky (což lze tedy vztáhnout i na ufology, mystiky atd.). Protože se tam někde říká i cosi o nejméně třech (nebo kolika) členech, vyzval Pepa Vašát všechny případné kluby jednoho muže, aby si urychleně vzpomněli na nějaké přátele a rodinné příslušníky, kteří je podporují, a tak patří do klubu; shledali jsme, že to není problém, neboť lidé nejsou osamělé ostrovy. Otázku přijímání klubů do Fandomu objasnil Egon Čierny – účelem stanov byla co největší volnost, proto se kluby přijímají mlčící většinou a hlasovat by bylo nutné jen tehdy, kdyby někdo proti novému klubu protestoval. Tím bylo konečně potvrzeno, že každý klub, který má zaplacen členský příspěvek, je platným členem Fandomu, a mohli jsme spočítat přítomné: 34 klubů ze 44. Slovenských klubů je celkem 25, říkal to Šimon (Martin Schuster), ale když vylovím z paměti, že přítomno jich bylo sedm, berte to s rezervou a podívejte se raději do oficielního zápisu.
       Když jsme se ujistili, že máme právo o něčem jednat, dostal slovo Michael Bronec, který se chystal opustit poradu před polednem, a zpravil nás o stavu CKČ. Pomalu uzavírá hodnocení, a přestože někteří z místních koordinátorů jeho průběh zdrželi, během týdne by s tím měl být hotov. Už se pustil do přípravy sborníku Mlok. Získal asi 150 hodnocení, výrazně větší počet jich pravděpodobně zajistit nepůjde. Opět distribuoval jeden balík soutěžních prací po Praze, jeden poslal do Brna, jeden na Slovensko a jeden nechal kolovat po menších českých městech; ukázalo se, že zájem menších klubů převyšuje technické možnosti. Na dotaz Zdeňka Rampase po výdajích Michael odpověděl, že zatím žádné účtenky k proplacení od místních koordinátorů nedostal, možná půjde o několik set korun. Vysvětlil, že porotci se vyjadřují k udělení Mloka v té které kategorii a že loni zavedl Pulce jako cenu pro vítěze těch kategorií, ve kterých Mlok udělen nebude. Podrobně tentokrát systém udělování Mloka nerozebíral; domnívám se, že Mloka dostane vždy kategorie s největším počtem hlasů pro, a případně všechny kategorie, ve kterých se pro udělení Mloka vyjádří aspoň dvě třetiny porotců.
       Nakonec Michael oznámil, že hodlá složit funkci komisaře pro CKČ a úplně opustit Fandom. Příští ročník CKČ ještě zajistí, neboť jako spolupořadateli Parconu mu tato funkce půjde dobře dohromady se sazbou Mloka a Kočasu (sborníku povídek, které se do Mloka nevešly; ten bude součástí materiálů conu). Do budoucnosti pak počítá s tím, že by mohl nadále vydávat Mloka, ale jak s celostátní, tak s pražskou koordinací hodnocení soutěže chce skončit.
       K Michaelově předběžné abdikaci se připojil Egon Čierny: na podzim nemá v úmyslu kandidovat do Rady. Fandom potřebuje novou generaci vůdců, neboť Otcové zakladatelé byli vesměs amatéři, kdežto dnes se všechno točí kolem peněz. Je třeba manažerů, lidí schopných lovit granty.
       I mimo radu hodlá Egon prosazovat, že základem Fandomu jsou kluby. Kluby jsou dnes silné, dokážou finančně zabezpečit cony, ale nepronikli jsme do světa. Pouze letošní Pragocon se objevil i v denním tisku, v rozhlasu a v televizi (což byl první počin, kterým Přemek Houžvička osvědčil schopnosti mluvčího Fandomu). Osobně si myslím, že toto by mohl být důvod, proč Fandom jako takový žádné manažery nepotřebuje – kluby se o peníze dokážou postarat samy a na Fandomu zbývá zprostředkovat tok informací mezi kluby a ven na veřejnost.
       Dále Pepa Vašát směřoval k nápravě chyb minulosti. Hlasováním (veřejným – stanovy tajné nepřipouštějí) jsme potvrdili složení Rady (32 pro, 2 proti). Mé reportáže z porad byly shledány neúplnými – například jsem loni na podzim vůbec nezmínil, že poplatky za vedení konta Fandomu hrozily jeho brzkým vyčerpáním, a tak Zdeněk Rampas účet zrušil. Protože zákon vyžaduje oficielní zápisy z porad, bude letos zápis Jiřiny Vorlové řádně autorizován Radou (já zodpovědnost za oficielní zápis odmítám – všechny mé reportáže jsou subjektivní a mohou být nepřesné). Tajné hlasování o Randalfovi odporovalo stanovám; když Pepa Vašát navrhl na veškeré problémy s Randalfem prostě zapomenout, Michael Bronec protestoval, že Randalf dodnes nezaplatil ani korunu za knihu Ludmily Freiové „Čas mimo čas“ do materiálů conu ale Jaroslav Mostecký ostře vystoupil proti dalšímu rozebírání problémů, o kterých stejně většina z nás nic neví. Pokusím se teď shrnout svůj názor na Randalfův případ.
       Randalf uspořádal Parcon v roce, kdy se žádný jiný zájemce nepřihlásil – byl tedy ze všech kandidátů jednoznačně nejlepší. Způsob, jakým jsme se ho snažili kontrolovat a poručníkovat, se mi nezamlouvá; to, že Randalf, místo aby se ostře ohradil, pokorně předkládal vysvětlení a dokumenty – obé nejspíš smyšlené – mě nepřekvapuje jen proto, že se Randalf vůbec projevil jako člověk, kterému na něčem jako cti zas tak moc nezáleží. Prokázal to poněkud bezstarostným rozdáváním slibů a nedbalým přístupem k jejich plnění. Aféra s tajemným sponzorem je divná, dost možná vylhaná; Kilworthova finanční ztráta svědčí o Randalfově organizační neschopnosti (v tomto ohledu mu, pravda, nemám co vyčítat), následné tahanice byly trapné a znamenaly mezinárodní ostudu. Krátce po podzimní poradě Randalf aspoň tento dluh konečně splatil. Zbývá něco ostudy, trocha nesplněných slibů a možná také nesplacený účet za knížky – s tím jediným se patrně dá ještě něco dělat, ale nejdřív jej někdo musí předložit. Randalfa nepovažuji za zločince, protože mně samotnému nic zlého neprovedl, při žádném zločinu jsem ho nepřistihl a důkazy proti němu nemám; budu si ovšem pamatovat, že spoléhat se na něj bych raději nikdy neměl.
       Podle česko-slovenské smlouvy Fandomů se o věcech společného zájmu hlasuje na společných poradách; prakticky je česká porada, kam jezdí v hojném počtu i zástupci slovenských klubů, zároveň poradou společnou. Otázku, zda by se proto neměla každá čtvrá konat na Slovensku vyřešil Šimon tím, že úplně postačí jet na Slovensko tehdy, když některý slovenský klub kandiduje na Parcon. Martin Koutný dodal, že to je samozřejmé, neboť jarní porada by se měla konat v místě chystaného Parconu, a Vašek Fořtík zdůraznil, že nedí důvod cokoliv předepisovat, protože na každé poradě se vždy hlasuje o místě porady příští.
       Problém prezidenta se ukázal také jako téměř vyřešený. Že prezident stojí mimo Radu, jsme se shodli už loni na jaře v Kopřivnici. Nejbližší slovenská porada ustaví obdobný vztah. Nakonec bude pravděpodobně – tady jsem to moc nepochopil – prezident zakotven ve smlouvě mezi Československým SF a F fandomem v Česku a Československým SF a F fandomem na Slovensku. Kdyby se mělo o prezidentovi mluvit ve stanovách – nejspíš proto, že ty se předkládají nějakému ministerstvu či kam k registraci – musel by o něm, nadnárodním, jednat jako o mezinárodním vztahu parlament. Jak pravil Šimon: „Ale jak bychom se zviditelnili!“
       Vašek Fořtík pak představil plány na Parcon 2001 v Praze. Pochválil mluvčího fandomu, Přemka Houžvičku, za to, jak dostal Pragocon 2000 do sdělovacích prostředků včetně televize, a vyjádřil přesvědčení, že podobný úspěch zopakuje i s Parconem 2001. Slíbil, že za každého platícího účastníka odvede 10,- Kč do pokladny Fandomu; původně sice většina lidí uvažovala o 50% zisku, ale zkušenost ukazuje, že ať se děje, co se děje, pořadatel vždy vykáže nulový zisk.
       Protože sponzorské příspěvky se získávají nejsnáze na neziskovou organizaci, hodilo by se, kdyby Fandom půjčoval konto pořadatelům conů. To nebude problém, pokud se podaří najít finanční ústav, u kterého by si Fandom mohl konto dovolit. Bude to potřeba už proto, aby se mohl Fandom ucházet o státní dotace.
       Před hlasováním o Mlokovi za zásluhy a Ludvíkovi se ukázalo, že nikde nemáme zapsáno, za jaké zásluhy byl kdo nominován. Egon Čierny proto četl seznam nominovaných a vyzýval, ať se přihlásí, kdo je navrhl, a kandidaturu zdůvodní. Při té příležitosti se strašlivě naštval Martin Koutný, že jeho návrh na definici obou cen, byl nejdříve hlasováním zamítnut, a pak se to najednou dělá přesně podle něj. Martin Koutný je tragická postava, neboť zjevně nepozná, kdy vyhrál.
       Původně, jestli se nepletu, uděloval Fandom Mloka za zásluhy. Pak byla na počest Ludvíka Součka vytvořena cena Ludvík za zásluhy o fandom, zatímco Mlok za zásluhy měl být udílen za zásluhy o sci-fi. Ukázalo se ovšem, že mnoha lidem dělá značné potíže tyto kategorie rozlišovat. Každoročně byl zmatek v tom, které nominace patří na Mloka a které na Ludvíka. Martin Koutný toto navrhl řešit novým, poněkud umělým, rozdělením – Mlok za zásluhy celoživotní, Ludvík za zásluhy v uplynulém roce. Mně osobně se na tom nelíbí, že původní definice Ludvíka měla vztah k jeho jménu a zásluhám Ludvíka Součka; možná právě z tohoto důvodu návrh v hlasování neprošel, ale zřejmě mnoha lidem dělá problémy pamatovat si a rozlišovat, jaké že zásluhy to vlastně oceňují, a tak se jim nový návrh, jakožto jednodušší a přehlednější než původní definice, vryl do podvědomí. Od té doby, co jsem slyšel názor, že Ludvík je něco jako cena útěchy pro toho, na koho se nedostal Mlok, mám velmi silný dojem, že nejlepší by bylo nejméně jednu z obou cen úplně zrušit.
       Po menších dohadech, jak vlastně máme hlasovat, aby to bylo veřejné a dalo se to sčítat, jsme přiřkli Mloka za zásluhy Pavlu Poláčkovi za organizaci prvních Parconů a Ludvíka Vašku Pravdovi za loňské dva Avalcony, obnovení a vedení Fandománie v Ikarii a činnost v Lize podpory neofanů.
       Následovala polední přestávka s obědem a hromadným fotografováním. Odpolení jednání začalo ve 13:13.
       Probrali jsme, že existují předpisy, jak má nezisková organizace vést účetnictví, ale nic hrozného z nich snad pro Fandom nevyplývá. Pokud nepodnikáme a nemáme příjem nad tři miliony, stačí účetnictví jednoduché. Krom toho si nemusíme lámat hlavu ani s daněmi, neboť dokud nevyjde daňová povinnost nad sto tisíc, neplatí neziskové organizace nic.
       Potom vystoupil Petr Konupčík s programem Parconu 2000. Na něj navazovaly kandidatury na Parcon 2002. Šimon navrhuje Nitru, kde by con proběhl ve znamení fantasy a Velké Moravy. Vašek Pravda by si rád zas někdy uspořádal Parcon v Chotěboři, ale se Šimonem se hodlá domluvit, aby nekandidovali proti sobě.
       Šimon přišel s tím, že by stálo za to kandidovat na Eurocon. On osobně by Nitru prosadit zkusil. Vašek Pravda se přiznal, že už počítal chotěbořské kapacity a Eurocon by ho zajímal. Vašek Fořtík by rád počkal, až jak dopadne Parcon 2001, ale Šimon ho povzbuzuje, že v Polsku, Litvě či Portugalsku bývají Eurocony mnohdy slabší než kterýkoliv z našich větších conů. Rozhodně Praha je ve světě nejznámější a bude se prosazovat nejlépe. Nejsem si tím úplně jist, ale mám dojem, že nakonec se rozhodli to na letošním Euroconu v Gdaňsku (6.–8. srpna) s kandidaturou pražského Parconu na Eurocon zkusit.
       Plynule jsme přešli k přehledu chystaných akcí. Při té příležitosti jsem se pokusil propagovat jarní literární víkend, ale učinil jsem tak poněkud zmatečně a nikoho jsem nenalákal.
       K dopsání reportáže jsem se dostal až po Tatraconu, kde mi Šimon vysvětlil, že Eurocony na 2001 i 2002 už jsou zadané; pravděpodobně se tedy můžeme těšit na velkomoravský Parcon 2002 v Nitře a Vašek Pravda se bude snažit dostat v roce 2003 do Chotěboře jak Parcon, tak Eurocon.
       Bez větších problémů jsme odhlasovali termín podzimní porady tak, aby se nekryl ani s Pivoconem (pátek 13. října v Plzni) ani s Miniconem (sobota 18. listopadu v Praze) a snad ani s Raukonem. Na podzim se budeme radit 20.–22. října, opět v Březové.
       Zato do minového pole (nebo do hovna, čemu kdo dáváte přednost) jsme šlápli při debatě o propagaci fandomu. Začalo to nevinně: Chtělo by to sepsat historii fandomu pro Interkom, v jeho webovské podobě ji dát k dispozici na Internetu a v příštím vydání ji připojit ke Kdo je kdo. Kdo chce nové vydání Kdo je kdo brzy, měl by kupovat a doporučovat ke koupi to staré, aby se vydavateli zaplatilo a na nové pak měl. Vašek Pravda žádá větší přísun informací o důležitých osobnostech a akcích do Fandománie v Ikarii, a to včetně fotek. Vše aktuální přitom potřebuje nejméně dva měsíce předem; Přemek Houžvička dodává, že sem tam nějakou krátkou zprávu se občas podaří dostat do Hana Sola, kde je ještě tři týdny rezerva. Pepa Vašát doporučil, aby k přispívání do Fandománie vyzýval Interkom, Vašku Pravdovi by pomohlo, kdyby Interkom shrnul, co už ve Fandománii vyšlo a které osobnosti a kluby by měl jěště někdo představit.
       Pak přišla řeč na propagaci na conech a už to jelo. Liga podpory neofanů mívá na conech informační stánek (Vašek Pravda žádá přísun informací, které by tam dal k dispozici), Pepa Vašát si bere na starost nástěnku. Ještě vytvořit oficielní prezentaci Fandomu byla bezproblémová myšlenka, ale seznam oficielních conů, kde bude někdo povinně pravidelně oficielně prezentovat se stal kamenem úrazu. Nějak se nám do toho připletlo vybírání desátků nebo dokonce výpalného a byla z toho bouřlivá debata o tom, zda má Fandom nějaký nárok na cony či přednášející. Teď, s odstupem času, mi v mých poznámkách trochu uniká návaznost a logika jednotlivých proslovů a připadá mi naprosto samozřejmé, že:
 • Fandom s velkým F, kromě toho, že dělá šaška pro úřady, aby bylo učiněno za dost všem zákonům, vyhláškám, předpisům a nařízením, především shromažďuje a rozšiřuje informace pro fany.
 • Tuto činnost, jako ostatně všechno ve fandomu, dělají dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu; oficielní seznam, co všechno kde všude musí být, tudíž nemá smysl. Co nejvíce informací na co největším počtu míst, a každý udělá, co chce a může. Dobrovolníci, kteří se starají o stánek Ligy podpory neofanů, nástěnku Fandomu a podobné věci, je prostě nabídnou jako příspěvek k programu pořadatelům všech akcí, na které si vzpomenou, a kam jsou ochotni a schopni s takovým programem jet. Pro účely těchto lidí se hodí orientační seznam tradičních akcí, na které by neměli zapomenout.
 • Cony pořádají fanové pro fany, a proto všechny informační stánky a nástěnky nepochybně přivítají; když ne, tak ne, jejich věc. Nejen že je sotva morální něco si vynucovat, ale především „protiopatření“, jako že by informační zdroje Fandomu mlčely o akcích, jejichž pořadatelé informační program Fandomu odmítli, by byla v rozporu s posláním Fandomu. Cílem Fandomu by mělo být informovat fany o všem, co by je mohlo zajímat – například o udělení Oscara novému SF filmu, ať už americká filmová akademie stánek Ligy podpory neofanů na svém ceremoniálu hostila, nebo ne.
 •        Tehdy jsme se ovšem div nezačali prát a nakonec jsme nedokázali nic lepšího než zamést téma pod koberec.
         Dalším bodem programu byl dotaz Petra Hrdličky, kdo může za to, že se v kalendáři akcí na www.sci-fi.cz objevila pozvánka na tuto poradu s větou „Kuchař trvá na neofanském příplatku.“ Nevím, zda se někdy někomu podařilo zjistit, kdo tu pozvánku do kalendáře dal, ale onen neznámý pachatel zjevně vycházel z mé reportáže z loňské podzimní porady.
         Nakonec ještě Dáreček oznámil, že práci na SF CD vzdal krátce poté, co se jí ujal, Zdeněk Rampas nabídl fanzinům vystavení na webu v podobě shodné s Interkomem a se společnými rejstříky, a Pepa Vašát jednání uzavřel. Slíbil za Radu Fandomu vyslat zástupce na Eurocon a pro podzimní poradu připravit podklady k finančním záležitostem. Dáreček na závěr doporučil, abychom na podzim začli, jak se to dělává v podnicích, kontrolou zápisu z této porady.
         Oficielní zápis byl k vidění na Parconu v Šumperku a předpokládám, že vyjde v Interkomu. Doporučuji porovnat jej s mou reportáží, abyste si udělali představu, na kolik můžete důvěřovat mým reportážím z uplynulých let.
  Honza Macháček
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK