Logo rubriky
11-12/2000
  (178)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2000

Čtenářův průvodce po Interkomu

Úvodník, aneb dobrou chuť

V tomto čísle, které by mělo vzniknout v rekordně krátké době, jsem prohrábl rubriky Sardenu, aby některé zajímavé články nezmizely v neproniknutelných hlubinách archívu. Mám na mysli hlavně pagiho reportáže z menších akcí a Miniconu a zatím první text o PSSTConu z pera či klávesnice Gudrun.
       Podařilo se nám získat přednášku O. Neffa z Miniconu 2000, a šťastnou shodou okolností do redakce dorazil Marvinům text pojednávající stejně jako Ondřejův o čs. SF časopisech. Texty se vzájemně doplňují a jistě se stanou základním pramenem pro studium této problematiky.
       Alexandra Pavelková napsala recenzi na již dříve vydanou knihu Gene Wolfa Mučitelův stín, která, přestože je mnohými, včetně mě, považována za jednu z nejlepších u nás vydaných prací, doplatila na marketingové chyby Baroneta v době jejího vydání. Požádal jsem Sašu o dotyčnou recenzi, když jsem s překvapením zjistil, že má podobně morbidní zálibu ve studiu poprav, mučení a jiných způsobů, jak přivést člověka do nebytí, jakou jsem shledal u Františky Vrbenské či Ivany Kuglerové.
       Zajímavým příspěvkem o filmové SF klasice je článek Daniela Tomka. První čtenářský ohlas na OMON RA nám poslal Roman Paulík, přirovnává jej ke Kozorohu 1. Podle některých je to ale o něčem zcela jiném, napište nám.
       Pavel Hurych se ve svém článku snaží dobrat souvislosti mezi počtem mrtvol a úspěšností povídky v CKČ. Podobně jako ON ve své přednášce tím odkazuje na článek Františka Novotného Má česká SF rakovinu?

Jak v roce 2001

Nevím, zda se letos podaří vydat ještě jeden Interkom, pokud ne, tak příští již bude IK 1/2001. Vysoké poštovné nás nutí opustit krásnou tradici čísla 13, vycházejícího v polovině ledna.
       Bohužel, za své asi vezme i tradice nekonečné shovívavosti k našim pozděplatičům. Na Draconu začnu vybírat předplatné a kdo nepošle předplatné do konce ledna (nebo jinak neprojeví zájem), asi už IK neuvidí.

Jak si rychle a spolehlivě předplatit IK

Jak jsem už napsal výše, můžete zaplatit na Draconu (nebo nejpozději na Miniconu), kde se obvykle schází větší část naší čtenářské obce, já si tak sice moc programu neužiju, ale protože předplatné spolu s poštovným již činí 200 Kč, odpadne většinou vracení drobných a když k penězům přidáte vizitku nebo něco podobného, nebudu si muset ani nic složitě zapisovat. Vy ostatní můžete poslat peníze složenkou na adresu redakce, nejlépe ale na mé jméno, tedy takto:
Zdeněk Rampas,
Interkom,
Letecká 6,
161 00 Praha 6,
pošta je někdy nechutná ve své neochotě vydat jí svěřené peníze. Nebo použijte platbu na konto:
1938356379/0800, jako variabilní symbol můžete uvést číslo vedle vašeho jména na poštovní košilce Interkomu. Pokud budete platit na konto složenkou, udejte jako adresu banky OP Praha 1, Rytířská 29.
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK