Logo Interkomu  Vilma Klímová
 spisovatelka
Kdo je kdo v čs. fandomu Další přispěvatelé Nejčastější témata a rubriky index e-mail
Trochu zeširoka a rozvlekle pojatá pseudoodpověď IK 3-4/1991
TECHNIKA PSANÍ BELETRIE IK 5-6/1993
The way to write Science Fiction IK 9-10/1993
  • (Jak psát Science Fiction)
  • IK 9-10/1993
    Příspěvek k recenzi na C.B. IK 13/1994
    Proč?!IK 5/1996
  • I. Štěstí není vznešené
  • IK 5/1996
  • II. je to jednoduché psát
  • IK 5/1996
  • III. snaží se zapůsobit
  • IK 5/1996
  • IV. Smutek je jen jeden, ale humoru je hodně druhů, totiž
  • IK 5/1996
  • V. Teprve teď nemáme cíl!
  • IK 5/1996
    Christian Ellens rozumem a citem IK 4/2003